Wydarzenia

26.032024

Wizyta w Indian Institute of Science w Bangalore w Indiach

W ramach grantu dr Daniela Dunkley’a „Creation and recycling of crust in Archean Antarctica” została nawiązana współpraca z prof. Sajeev’em Krishnan z Indian Institute of Science w Bengaluru.

Troje pracowników ZBPiM , Daniel Dunkley, Monika Kusiak and Piotr Król miało okazję gościć w Instytucie w dniach 15.02-10.03.2024. Głównym celem wizyty było przeprowadzenie badań terenowych w południowych Indiach. Dodatkowo, prof. Monika Kusiak wygłosiła referat: „Why what we can’t see matters: Pb nanospheres in zircon”, zaś dr Daniel Dunkley wziął udział w Dniach Otwartych Instytutu.

Prace terenowe przebiegły w południowo-wschodniej części stanu Karnataka oraz północnej części stanu Tamil Nadu przy wsparciu dr Thanooja PV. Obejmowały one obszar od miasta Bengaluru na zachodzie, po Ćennaj na wschodzie oraz Selam na południu. Pod względem geologicznym rejon ten jest częścią Wschodniego Kratonu Dharwar oraz Bloku Madras. Jednostki te zostały ukształtowane przez magmatyzm ok. 2.7 mld lat temu oraz metamorfizm wysokich temperatur wraz z zachodzącym magmatyzmem ok. 2.5 mld lat temu. Pod względem litologicznym, skały reprezentowane są przez czarnokity, gnejsy i granulity o różnym składzie; granity, a rzadziej skały maficzne w postaci dajek. Głównym celem wyprawy było zebranie prób skalnych do badań geologicznych, jak i przeprowadzenie pomiarów strukturalnych. Ma to pozwolić na zrozumienie relacji między tą częścią Indii a Kompleksem Napier, we wschodniej Antarktydzie, ok. 2.5 mld lat temu.

Mimo wstępnego rozpoznania geologicznego, procesy geologiczne, mające doprowadzić do ostatecznego uformowania się Bloku Madras oraz Kratonu Dharwar oraz ich wzajemnej relacji do siebie nie są zrozumiałe. Z tego powodu wszelki rekonstrukcje kontynentalne są obarczone sporą dozą niepewności. Dr Dunkley ma nadzieję, iż wyniki prac w ramach projektu OPUS dostarczą nowych danych na temat wiedzy geologicznej tego fragmentu Ziemi.

Wizyta w Indian Institute of Science w Bangalore w Indiach

Wizyta

Wizyta w Indiach

Wizyta w Indiach

Wizyta w Indiach