Wydarzenia

22.032024

Raport ONZ dotyczący rozwoju wód na świecie w 2024 roku

"Woda dla dobrobytu i pokoju" to tytuł Światowego Raportu Narodów Zjednoczonych o rozwoju wody, który został opublikowany 22 marca, w Światowy Dzień Wody w siedzibie UNESCO.

Raport za rok 2024 opisuje, w jaki sposób rozwój i utrzymanie bezpiecznej przyszłości wodnej stanowi podstawę dobrobytu i pokoju dla wszystkich oraz jak brak bezpieczeństwa wodnego może zwiększać ubóstwo i nierówności oraz napięcia społeczne i konflikty. W raporcie zwrócono również uwagę na złożone i wzajemnie powiązane relacje między zrównoważoną gospodarką wodną. 
Premiera Raportu odbyła się w siedzibie UNESCO podczas oficjalnych obchodów Światowego Dnia Wody, organizowanych w imieniu UNESCO i Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), współprzewodniczących kampanii Światowego Dnia Wody 2024.
Raport Narodów Zjednoczonych o Światowym Rozwoju Wody jest sztandarowym raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat wody. Oferuje wiarygodną i wszechstronną ocenę ogólnego stanu, wykorzystania i zarządzania światowymi zasobami słodkiej wody, a także ma na celu zapewnienie decydentom narzędzi do formułowania i wdrażania zrównoważonej polityki wodnej.
Koordynacją i publikacją niniejszego rocznego raportu jest Światowy Program Oceny Wody UNESCO (WWAP) w imieniu grupy UN-Water.
Każdy raport, finansowany przez rząd Włoch, przedstawia spójną i zintegrowaną reakcję systemu Narodów Zjednoczonych na problemy związane ze słodką wodą i pojawiające się wyzwania, i pozostaje jednym ze znakomitych przykładów „działania jako jedność” przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
 
RAPORT do ściągnięcia

Źródło informacji - UNESCO