Wydarzenia

14.022024

Zmiana wydawcy "Acta Geophysica"

Dn. 6 października 2023 r. zakończyła się rejestracja osób uprawnionych do głosowania w wyborach do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych”, warunkiem koniecznym do przeprowadzenia wyborów do komitetu naukowego jest, aby w odniesieniu do danego komitetu naukowego, co najmniej 60 samodzielnych pracowników naukowych zgłosiło wolę do skorzystania z legitymacji biernej.

W związku z niskim zainteresowaniem społeczności naukowej, Komitet Geofizyki PAN, będący współwydawcą Acta Geophysica i nadzorujący jej działalność z ramienia PAN, nie uzyskał wymaganej ilości rejestracji, co jednoznaczne jest z zakończeniem jego działalności.

Mając na uwadze powyższe, Redakcja Acta Geophysica uprzejmie informuje, że z dn. 17.01.2024 r., na skutek wycofania się Akademii z wszelkich praw do tytułu, Instytut Geofizyki PAN stał się jedynym wydawcą czasopisma (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, dot. wprowadzenia zmian w Rejestrze Dzienników i Czasopism wydane zostało dn. 05.02.2024 r.).

Więcej o Acta Geophysica tutaj.