Wydarzenia

13.112023

GEOGADKA - nowy projekt popularyzujący naukę w IGF PAN

Od listopada rozpoczęliśmy realizację nowego projektu popularyzującego naukę w naszym Instytucie. Projekt "GEOGADKA – Promocja geofizyki i nauk o Ziemi" ma na celu zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki, w szczególności geofizyki oraz zwiększenie poziomu zainteresowania nią społeczeństwa, a także wiedzy na temat jej znaczenia.

Dodatkowymi celami projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki i naukowców w społeczeństwie oraz promowanie geofizyki w mediach i budowanie kontaktów z mediami.

Popularyzacja badań geofizycznych w polskim społeczeństwie będzie realizowana poprzez organizację webinariów oraz przygotowanie 15 filmów eksperckich. Krótkie filmy nagrane przez doktorantów i młodych naukowców  w lekkiej formie będą zachęcać młodych ludzi do wyboru naukowej ścieżki kariery. W ramach "Mobilnego Uniwersytetu Geofizycznego" organizowane będą zajęcia dla uniwersytetów III wieku, uniwersytetów dziecięcych, lokalnych stowarzyszeń i szkół. Podcasty będą dotyczyć najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze badań geofizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i ich skutków oraz geozagrożeń. Projekt jest skierowany do ogółu społeczeństwa i ma zasięg ogólnopolski. Przewidywana liczba odbiorców działań projektowych wynosi 25000 osób.

Główne rezultaty projektu:

  • 15 podcastów
  • 10 prelekcji
  • 4 stoiska
  • 7 filmów eksperckich "Geofizyka bez tajemnic"
  • 20 filmów typu short
  • 12 webinariów
  • 3 press packi
  • 1 wystawa

Serdecznie zachęcamy wszystkich naukowców zainteresowanych popularyzacją swoich badań do współpracy z Działem Komunikacji Naukowej i Edukacji przy realizacji podcastów, webinariów oraz filmów.

Projekt jest finansowany z Programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki” i będzie trwał dwa lata.