Wydarzenia

08.112023

Klimatyczne warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu Carbon ACT.

7 listopada br. Instytut Geofizyki PAN przeprowadził bezpłatne warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach projektu Carbon ACT.

Z radością gościliśmy prawie 30 nauczycieli z różnych części Polski. Warsztaty były okazją do spotkania się zarówno z nauczycielami, którzy współpracują z nami już od wielu lat i brali udział w kilku projektach, jak i tymi, którzy dopiero zaczynają geofizyczną przygodę. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem do projektu Carbon ACT oraz prezentacją raportu z analizy podstawy programowej w celu włączenia tematu zmiany klimatu do praktyki szkolnej.

Dr Artur Szkop z Zakładu Fizyki Atmosfery wystąpił z prelekcją pt. "Energetyka bezpieczna dla klimatu", a następnie dr Agata Goździk z Działu Komunikacji i Edukacji Naukowej przedstawiła "Prawdy i mity o zmianie klimatu". 

Celem warsztatów było opracowanie scenariuszy zajęć dotyczących zmiany klimatu, które będą testowane najpierw w szkołach autorów, a następnie w szkołach pozostałych nauczycieli biorących udział w projekcie. Wybrane scenariusze zajęć zostaną przetłumaczone na angielski i pozostałe języki partnerów projektu i udostępnione nauczycielom w całej Europie w formie katalogu scenariuszy Carbon ACT.

Projekt CARBON ACT ma na celu wywarcie szeroko zakrojonego wpływu na edukację dotyczącą zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie zestawu przykładowych praktyk i wytycznych, które będą wspierać nauczycieli w ich działaniach edukacyjnych i wpływać na politykę i badania na poziomie strukturalnym.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie w projekt włączania zmian klimatu do praktyki szkolnej. Czekamy na efekty Państwa pracy oraz o relacje z testowania materiałów w szkołach.