dr hab. Tomasz Janik prof. PAN

Kierownik

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Zakład Sejsmicznych Badań Litosfery
Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 784
email: janik@igf.edu.pl

Wykształcenie

2011 habilitacja, IGF PAN
1996 stopień doktora w zakresie nauk przyrodniczych, IGF PAN
1978 tytuł mgr oceanografii fizycznej, Uniwersytet Gdański

Zatrudnienie

1978 - ZSBL IGF PAN

Tematyka badawcza

 • głębokie sondowania sejsmiczne
 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

Kierowanie lub udział w projektach badawczych

Nieodłączną częścią pracy badawczej metodami sejsmologii eksperymentalnej są pomiary polowe. Brałem udział w wielu eksperymentach (aktywnych i pasywnych) mających na celu rozpoznanie głębokiej budowy litosfery, które były przeprowadzone w różnych częściach Europy, a także w rejonach polarnych (Spitsbergen, Antarktyka Zachodnia). Realizowane przedsięwzięcia to duże programy badawcze prowadzane w szerokiej współpracy międzynarodowej.

NAZWA PROJEKTU LATA LOKALIZACJA EKSPERYMENTU
Litosfera 1979 Polska, Ukraina
 Antarktyka Zach. (I) 1979-1980 Szetlandy Płd., Cieśnina Bransfielda
Antarktyka Zach. (II) 1984-1985 Szetlandy Płd. - Wyspa Adelajdy
SPITSBERGEN’85 1985 Spitsbergen Zachodni
LT-7 1987 Polska, NRD
Antarktyka Zach. (III) 1987-1988 Szetlandy Płd., Cieśnina Bransfielda
Antarktyka Zach. (IV) 1990-1991 Szetlandy Płd., Cieśnina Bransfielda
SVEKA’91      1991 Finlandia
 LT-7 (kontynuacja) 1992 Polska
TTZ-PL 1993 Polska
FENNIA 1994 Finlandia
EUROBRIDGE’95 1995 Litwa
GRANU’95 1995 Polska, Niemcy
EUROBRIDGE’96 1996 Litwa, Białoruś
TOR 1996-1997 Dania, Niemcy, Szwecja
POLONAISE’97 1997 Polska, Litwa, Niemcy
EUROBRIDGE’97 1997 Białoruś, Ukraina
SVEKALAPKO 1998-1999 Finlandia, Rosja
DOBRE’99 1999 Ukraina
CELEBRATION 2000 2000 Polska, Białoruś, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Rosja
VRANCEA 2001 2001 Węgry, Rumunia
SUDETES 2003 2003 Polska, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy
GRUNDY 2003 2003 Polska
PASSEQ 2006 Polska, Niemcy, Litwa, Czechy
DOBRE-2 2007 Ukraina Wschodnia, Krym
HUKKA 2007 2007 Finlandia
PANCAKE (DOBRE-3) 2008 Ukraina, Węgry
DOBRE-4 2009 Ukraina
POLCRUST-01 2010 Polska
DOBRE-5 2011 Ukraina: Dobrudża - Krym
KOKKY 2012-2013 Finlandia
GEORIFT 2013 2013 Białoruś, Ukraina
RomUkrSeis 2014 Rumunia, Ukraina

Wyróżnienia i członkostwa

 • 1983, 1986, Nagroda Polskiej Akademii Nauk (zespołowa, fizyka litosfery)
 • 1999-2002, członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, przedstawiciel młodszych pracowników nauki
 • 2011-obecnie, członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN
 • 2012-obecnie, członek Komitetu Geofizyki PAN
 • 2013-obecnie, członek Rady Konsultacyjnej ds. Programu Wierceń Badawczych Państwowej Służby Geologicznej
 • 2013-obecnie, członek komitetu redakcyjnego Geophysical Journal, Institute of Geophysics of NAS of Ukraine, Kiev
 • 2014-obecnie, członek komitetu redakcyjnego Geoinformatika, National Academy of Sciences of Ukraine

Długoterminowe staże i współpraca naukowa z kolegami z Finladii

 • Tematy: ”Detailed analysis of S-waves registered during deep seismic soundings experiments in Finland (SVEKA’81, SVEKA’91, FENNIA, BALTIC, POLAR)”; „Rozpoznanie struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi na obszarze tarczy bałtyckiej” wykonywany we współpracy z kolegami z Uniwerstetu w Oulu i Helsinkach z funduszy pochodzących z wymiany między PAN i Academy of Finland, grantów Academy of Finland i Finish Academy of Science and Letters.1984, 1986, Nagroda Polskiej Akademii Nauk (zespołowa, fizyka litosfery)
 • Pobyty na Uniwersytecie w Oulu, Finlandia
  • 2009r. - 2 miesiące 
  • 2008r. - 3 miesiące 
  • 2007r. - 3 miesiące 
  • 2006r. - 3 miesiące 
  • 2005r. - 3 miesiące
  • 1984r. - 3 miesiące 

Ważniejsze publikacje

 1. Starostenko, V., Janik, T., Yegorova, T., Farfuliak, L., Czuba, W., Środa, P., Thybo, H., Artiemieva, I., Sosson, M., Volfman Y., Kolomiyets, K., Lysynchuk, D., Omelchenko, V., Gryn, D., Guterch, A., Komminaho, K., Legostaeva, O., Tiira, T., Tolkunov, A., 2015.
  Seismic model of the crust and upper mantle in the Scythian Platform: the DOBRE-5 profile across the Northwestern Black Sea and the Crimean Peninsula.
  Geophysical Journal International, 201 (1): 406-428, doi:10.1093/gji/ggv018
 2. Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Środa, P., 2014.
  The deep seismic structure of the Earth's crust along the Antarctic Peninsula - A summary of the results from Polish geodynamical expeditions.
  Global and Planetary Change, 123, 213-222, DOI:10.1016/j.gloplacha.2014.08.018
 3. Malinowski, M., Guterch, A., Narkiewicz, M., Probulski, J., Maksym, A., Majdański, M., Środa, P., Czuba, W., Gaczyński, E., Grad, M., Janik, T., Jankowski, L., Adamczyk, A., 2013.
  Deep seismic reflection profile in Central Europe reveals complex pattern of Paleozoic and Alpine accretion at the East European Craton margin.
  Geophysical Research Letters, 40, 1–6, doi:10.1002/grl.50746
 4. Starostenko, V., Janik, T., Lysynchuk, D., Środa, P., Czuba, W., Kolomiyets, K., Aleksandrowski, P., Gintov, O., Omelchenko V., Komminaho K., Guterch A., Tiira T., Gryn D., Legostaeva O., Thybo H., Tolkunov A., 2013.
  Mesozoic(?) lithosphere-scale buckling of the East European Craton in southern Ukraine: DOBRE-4 deep seismic profile.
  Geophysical Journal International 195 (2), 740-766, doi: 10.1093/gji/ggt292
 5. Starostenko, V., Janik, T., Kolomiyets K., Czuba W., Środa P., Grad M., Kovács I., Stephenson R., Lysynchuk D., Thybo H., Artemieva I.M., Omelchenko V., Gintov O., Kutas R., Gryn D., Guterch A., Hegedűs E., Komminaho K., Legostaeva O., Tiira T., Tolkunov A., 2013.
  Seismic velocity model of the crust and upper mantle along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton.
  Tectonophysics 608., 1049-1072, doi: 10.1016/j.tecto.2013.07.008
 6. Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Vozár, J., Bielik, M., Vozárova, A., Hegedűs, E., Kovács, C.S., Kovács, I., Keller, G.R., and CELEBRATION 2000 Working Group, 2011. 
  Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin: seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implications.
  Journal of Geodynamics, 52, 97–113, doi:10.1016/j.jog.2010.12.002
 7. Yegorova, T., Bakhmutov, V., Janik, T., Grad, M., 2011. 
  Joint geophysical and petrological models for the lithosphere structureof Antarctic Peninsula continental margin.
  Geophys. J. Int. 184, 90-110, doi: 10.1111/j.1365-246X.2010.04867.x
 8. Janik, T., Grad, M., Guterch, A., and CELEBRATION 2000 Working Group, 2009. 
  Lithospheric structure between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 seismic profiles in SE Poland.
  Geological Quarterly, 53 (1), 141-158
 9. Janik, T., Kozlovskaya, E., Heikkinen, P., Yliniemi, J., and Silvennoinen, H., 2009.
  Evidence for preservation of crustal root beneath the Proterozoic Lapland-Kola orogen in the northern Fennoscandian shield derived from P- and S- wave velocity models of POLAR and HUKKA wide-angle reflection and refraction profiles and FIRE4 reflection transect.
  Journal of Geophysical Research, 114, B06308, doi:10.1029/2008JB005689
 10. Janik, T., Kozlovskaya, E., and Yliniemi, J., 2007.
  Crust-mantle boundary in the central Fennoscandian shield: Constraints from wide-angle P and S wave velocity models and new results of reflection profiling in Finland.
  J. Geophys. Res., 112, B04302, doi:10.1029/2006JB004681
 11. Janik, T. , Grad, M., Guterch, A., Dadlez, R., Yliniemi, J., Tiira, T., Keller, G.R., Gaczyński, E., and CELEBRATION 2000 Working Group, 2005.
  Lithospheric structure of the Trans-European Suture Zone along the TTZ & CEL03 seismic profiles (from NW to SE Poland).
  Tectonophysics, 411, 129-156, doi: 10.1016/j.tecto.2005.09.005

Spis publikacji Zakładu >>> 

Prowadzone projekty

 • chihe