Wydarzenia

28.122023

Odszedł Prof. Aleksander Guterch

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28 grudnia 2023 roku, w wieku 87 lat zmarł Prof. dr hab. Aleksander Guterch, wybitny geofizyk, wieloletni pracownik Instytutu Geofizyki PAN.

Prof. Aleksander Guterch był przez prawie całe zawodowe życie związany z naszym Instytutem, gdzie rozpoczął pracę w 1963 r. Przez ponad 40 lat kierował najpierw Samodzielną Pracownią Głębokich Struktur, a następnie Zakładem Sejsmicznych Badań Litosfery.

Był wybitnym geofizykiem, zajmującym się strukturą skorupy ziemskiej i górnego płaszcza Ziemi, „ojcem” sejsmicznych badań litosfery na terenie Polski. Był też pionierem tego typu badań w rejonach polarnych oraz w wielu krajach Europy. We współpracy międzynarodowej zorganizował sześć ekspedycji geofizycznych do Arktyki oraz pięć ekspedycji geodynamicznych do Antarktyki Zachodniej. Był także organizatorem i kierownikiem szeregu eksperymentów sejsmicznych zrealizowanych na obszarze Polski i krajów sąsiednich, a także kierownikiem i współorganizatorem wielkich międzynarodowych eksperymentów sejsmicznych na obszarze Europy Centralnej i Południowej, od Bałtyku po Adriatyk (POLONAISE’97, CELEBRATION 2000, SUDETS 2003, ALPS 2002).

Wyniki działalności naukowej prof. Gutercha zostały zaprezentowane w ponad 250 publikacjach, głównie w czasopismach oraz monografiach międzynarodowych, a także krajowych. Prace te są wysoko cenione przez społeczność naukową zajmującą się „twardą Ziemią”, o czym świadczy duża liczba cytowań.

Profesor był kierownikiem wielu projektów i programów naukowych w kraju. Był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem Academia Europaea,  członkiem korespondentem PAU, członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, członkiem honorowym Węgierskiego Towarzystwa Geofizyków, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych Komitetów Naukowych, Stowarzyszeń i Zespołów Specjalistycznych. Był również laureatem wielu nagród i wyróżnień, a także posiadaczem kilku odznaczeń państwowych, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1973), Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz odznaki honorowej Bene Merito (2015). W 2018 r. podczas uroczystości 65-lecia Instytutu wręczono Mu medal im. Prof. Adama Dziewońskiego. 

Aleksander Guterch prócz osiągnięć na polu nauki miał też znaczące dokonania na polu propagowania i utrwalania tradycji polskiej barwy i broni. Był wieloletnim Prezesem i członkiem honorowym Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Posiadał Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sękowa.

W osobie Profesora tracimy nie tylko wspaniałego naukowca, ale także mentora wielu pokoleń geofizyków oraz życzliwego kolegę.

Cześć Jego pamięci!

Msza święta pogrzebowa i następnie pogrzeb odbędzie się 3 stycznia o godz. 12:30 w kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej (koło Gorlic). Natomiast Msza św. w intencji Pana Profesora odbędzie się 5 stycznia o godz. 18:00 w kościele Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka w Warszawie.