Habilitacje

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.

Dokumentacja postępowań habilitacyjnych jest udostępniona w BIP IGF PAN na podstawie artykułu 222 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rok 2023 

Rok 2022

Rok 2021

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2023-07-21 18:37:58
Wprowadził: Anna Cygan
Data udostępnienia: 2019-12-03 13:55:44
Zatwierdził: Marek Lewandowski