Nasi doktoranci/Our students

SAMORZĄD DOKTORANTÓW INSTYTUTU GEOFIZYKI PAN
Szczepan Bal Przewodniczący Samorządu
Geetika Chauhan Zastępca Przewodniczącego Samorządu
Helena Ciechowska Sekretarz Samorządu
Kontakt: samorzad@igf.edu.pl
 
STUDIA DOKTORANCKIE 
ALNILAM FERNANDES
Zakład Fizyki Atmosfery
promotor: dr hab. Aleksander Pietruczuk, promotor pomocniczy: dr Artur Szkop
email: afernandes@igf.edu.pl
DUY QUANG NGUYEN
Zakład Obrazowania Geofizycznego
promotor: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
email: qnguyen@igf.edu.pl
 
MIĘDZYNARODOWA ŚRODOWISKOWA SZKOŁA DOKTORSKA
MARTA MAJERSKA
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. inż. Marzena Osuch, promotor pomocniczy: dr Tomasz Wawrzyniak
email: mmajerska@igf.edu.pl
MARCIN MIESZCZAK
Zakład Badań Polarnych i Morskich
promotor: prof. dr hab. inż.  Monika A. Kusiak
email: marcin.mieszczak@igf.edu.pl
TANMAY KELUSKAR
Zakład Badań Polarnych i Morskich
promotor: prof. dr hab. inż. Monika A.  Kusiak
email: tanmay.keluskar@igf.edu.pl
ABHISHEK BAMBY ALPHONSE
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. inż. Marzena Osuch
email: balphonse@igf.edu.pl
NICOLE HANSELMANN
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. Marzena Osuch
email: nhanselmann@igf.edu.pl
SZCZEPAN BAL
Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Krzysztof Michalski
email: sbal@igf.edu.pl
DHRUV MANIKTALA
Zakład Badań Polarnych i Morskich

Promotor: dr hab. Mateusz Moskalik

Promotor pomocniczy: dr Oskar Głowacki

email: dmaniktala@igf.edu.pl

JUSTYNA SZYMKOWSKA
Zakład Fizyki Atmosfery

Promotor: dr hab. Aleksander Pietruczuk

email: jszymkowska@igf.edu.pl

 
SZKOŁA DOKTORSKA GEOPLANET
IZABELA NOWACZYŃSKA
Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Grzegorz Lizurek
email:inowaczynska@igf.edu.pl
SARASIJA SANAKA
Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Anne Neska
e-mail: ssanaka@igf.edu.pl
TESFAYE BELAY SENBETA
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, promotor pomocniczy: dr Emilia Karamuz
email: tsenbeta@igf.edu.pl
WOJCIECH SZKÓŁKA
Zakład Magnetyzmu
promotor: dr hab. Krzysztof Mizerski
e-mail: wszkolka@igf.edu.pl
ANNA TYMIŃSKA
Zakład Sejsmologii
promotor: dr hab. Grzegorz Lizurek
e-mail: atyminska@igf.edu.pl
MOTUMA SHIFERAW REGASA
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. inż. Michael Nones
e-mail: mregasa@igf.edu.pl
GEETIKA HARISH CHAUHAN 
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, promotor pomocniczy: dr inż. Iwona Kuptel-Markiewicz
e-mail: gchauhan@igf.edu.pl 
VENKATA GANGADHARA RAO KAMBALA 
Zakład Geofizyki Teoretycznej
promotor: dr hab. Piotr Senatorski
e-mail: vkambala@igf.edu.pl 
HELENA CIECHOWSKA 
Zakład Sejsmologii
promotor: prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora
e-mail: hciechowska@igf.edu.pl
YIWEI GUO
Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
promotor: dr hab. Michael Nones
e-mail: yguo@igf.edu.pl
SEYED MOHAMMAD MAHDI SONBOLESTAN
Zakład Obracowania Geofizycznego
promotor: dr Ali Gholami
e-mail: msonbolestan@igf.edu.pl
ESLAM ROSHDY MOHAMED MOHAMED
Zakład Obracowania Geofizycznego
promotor: prof. Mariusz Majdański
e-mail: emohamed@igf.edu.pl
YOUSEF AMIRZADEH GHOSHCHI
Zakład Obracowania Geofizycznego
promotor: dr inż. Andrzej Górszczyk
e-mail: yamirzadeh@igf.edu.pl
MICHAŁ BRENNEK
Zakład Fizyki Atmosfery
promotor: dr hab. Aleksander Pietruczuk
e-mail: mbrennek@igf.edu.pl