HR Excellence in Research

HR Excellence in Research stanowi część strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), która ma na celu zwiększać atrakcyjność warunków pracy, a poprzez to liczbę pracowników naukowych w Unii Europejskiej. 

Instytut Geofizyki PAN wyróżniony został przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research w 2016 r., po spełnieniu szeregu wymagań formalnych i złożeniu stosownych dokumentów.  

Logo HR nadawane jest instytucjom popierającym, jak i w praktyce stosującym zasady zawarte w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Dokumenty te zostały wydane w 2005 r. jako zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania, działających w sektorze publicznym i prywatnym.

•       Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.

•       Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.
 

Wdrożenie zasad Karty i Kodeksu przez instytucje odbywa się na zasadzie dobrowolności, tzn. instytucje, które chcą wprowadzić u siebie zasady tych dokumentów, mogą w każdej chwili przystąpić do tego procesu i starać się o uzyskanie logo Komisji Europejskiej HR Excellence in Research.

Dalsze informacje o inicjatywie dostępne są ona stronie Komisji Europejskiej: 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.
 

Źródło: https://euraxess.ec.europa.eu/

 

Wszelkie działania, które podejmowane są przez Instytut Geofizyki PAN w celu realizacji strategii HR zostały podzielone na
4 obszary:

  1. Aspekty etyczne i zawodowe;
  2. Rekrutacja pracowników naukowych;
  3. Warunki pracy i bezpieczeństwo socjalne pracowników naukowych;
  4. Szkolenia i rozwój pracowników naukowych.