Akty prawne

iNSTYTUT DZIAŁA W SZCZEGÓLNOŚCI NA PODSTAWIE: 

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o polskiej Akademii Nauk;

2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) Statutu polskiej akademii nauk;

4) uchwały nr 9/70 prezydium PAn z dnia 6 października 1970 r. w sprawie przekształcenia zakładu geofizyki w instytut geofizyki, zatwierdzonej uchwałą nr 176/71 rady ministrów z dnia 27 sierpnia 1971 r.;

5) statutu instytutu geofizyki polskiej akademii nauk

 

 

 

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2024-02-28 13:43:10
Wprowadził: Maria Skorupska
Data udostępnienia: 2024-02-28 09:38:47
Zatwierdził: Tadeusz Latała