Granty NCBiR

Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu Akronim Kierownik projektu Okres realizacji
Variability  of  arctic  river  thermal  regimes  in  a  changing  climate
Zmienność reżimów temperaturowych rzek arktycznych w świetle zmian klimatu
VariaT mgr Marta Majerska  01.03.2022-28.02.2024
Seismic and electromagnetic methods for deep mineral exploration SEEMS DEEP dr Andrzej Górszczyk  

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu                  Akronim Kierownik projektu Okres realizacji
Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych  elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza. FotPrefBet dr hab. Janusz Jarosławski 2021-2023
Wykorzystanie zaawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce JURASHALE dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2013-2015
Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS IS-EPOS prof.dr hab. Stanisław Lasocki 2013-2015
Wrażliwość lodowców Svalbardu na zmiany klimatu  SvalGlac dr hab. Piotr Głowacki, prof.PAN 2010-2013
Arctic climate system study of ocean, sea ice and glaciers interactions in Svalbard area AWAKE 2 dr Adam Nawrot 2013-2016
Climate change impact on hydrological extremes CHIHE prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz 2013-2016
Zintegrowane badania geomechaniczne w celu wzmożenia wydobycia gazu z łupkowych formacji Pomorza ShaleMech dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2014-2017
Efektywne kosztowo technologie obrazowania geofizycznego dla wsparcia poszukiwań surowców mineralnych w Europie COGITO-MIN dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN 2016-2018