Projekty Unii Europejskiej i inne zagraniczne

Aktualnie realizowane projekty

Tytu projektu                       Akronim Kierownik/ koordynator projektu Źródło finansowania Okres realizacji
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic INTERACT INTERACT III dr Agata Goździk Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2020-2023
The Green Deal Data Space Foundation and its Community of Practice GREAT Prof. Beata Orlecka-Sikora Digital Europe Programme (DIGITAL) 2022-2024
EPOS Sustainability Phase EPOS-SP prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora  Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2020-2023
EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej  EPOS-PL+ dr Tomsz Werner POIR 4.2. 2019-2023
Building and managing Science Education Community in Europe by promoting Inquiry_Based Science Education (IBSE) and other initiatives at national level SCIENTIX 4 dr Agata Goździk Erasmus +  2020-2022
Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Implementation Project ACTRIS IMP dr hab. prof. PAN Aleksander Pietruczuk Horyzont 2020 2020-2023
Digi Science – developing innovative practices in a digital era for the teaching of Natural Sciences DIGI SCIENCE dr Agata Goździk  Erasmus +  2021-2023
Thematic Core Services Anthropogenic Hazard TCS AH  prof. dr hab. inż. Stanisław Lasocki  EPOS ERIC 2019-2029
ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych (ACTRIS PL)   dr hab. prof. PAN Aleksander Pietruczuk POIR 4.2. 2021-2023
A Digital Twin for GEOphysical extremes DT-GEO prof. dr hab. inż.  Beata Orlecka-Sikora  Horyzont EUROPA 2022-2025
Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated Research Geo-INQUIRE  dr hab. Mariusz Majdański  Horyzont EUROPA

2022-2026

 

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu             Akronim Kierownik projektu Źródło finansowania Okres realizacji
Integrated Arctic Observation System INTAROS dr hab. Piotr Głowacki Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2016-2021
Bringing Research Into The Classroom BRITEC dr Agata Goździk Erasmus + 2018-2021
Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Odyssey dr Agata Goździk Erasmus + 2018-2021
EDU-ARCTIC 2:od badań polarnych do naukowej pasji - innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce, Norwegii i Islandii EDU ARCTIC II dr Agata Goździk Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 2020-2022
Sustainable mineral resources by utilizing new Exploration technologies — Smart Exploration Smart Exploration dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN Komisja Europejska (Horyzont 2020) 2017-2020
EPOS - Implementation Phase 
EPOS-IP prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora   2015-2019
Exploitation of Research Results in School Practice ERIS dr Agata Goździk ERASMUS+ 2015-2018
Aerosols, Clouds and Trace gases Preparatory Phase Project  ACTRIS PPP dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN Horyzont 2020 2017-2019
Aerosols,  Clouds,  and  Trace  gases  Research
InfraStructure 
ACTRIS-2 dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN Horyzont 2020 2015-2019
EDU-ARCTIC EDU-ARCTIC dr Agata Goździk Horyzont 2020 2016-2019
SERA Sojusz dla Europy Infrastruktur Badawczych Sejsmologii oraz Inżynierii Antysejsmicznej SERA prof. dr hab. Stanisław Lasocki Horyzont 2020 2017-2020
SCIENTIX SCIENTIX dr Agata Goździk Horyzont 2020 2016-2019
EPOS - System Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL dr inż. Dorota Olszewska POIR 4.2 2016-2021
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic INTERACT Anna Wielgopolan Horyzont 2020 2016-2020
Science for Clean Energy S4CE prof. Stanisław Lasocki Horyzont 2020 2017-2020
Sustainable  mineral  resources  by  utilizing  new
Exploration technologies —  Smart Exploration
Smart Exploration dr hab. Michał Malinowski, prof. PAN   2018-2020