dr hab. Janusz Jarosławski

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Physics

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 869, e-mail: januszj@igf.edu.pl