SHEER

SHEER - SHale gas Exploration and Exploitation induced Risks - projekt w ramach Horyzontu 2020.

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji naukowych z Włoch, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA. Celem projektu SHEER jest opracowanie najlepszych praktyk w zakresie oceny i ograniczania wpływu wywieranego na środowisko w procesach poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Projekt opracuje procedurę probabilistycznej oceny krótkiego i długoterminowego ryzyka związanego z zanieczysz­czeniem wód gruntowych, zanieczyszczeniem powietrza i sejsmiczności indukowanej. Projekt SHEER opracuje metodologię i procedury śledzenia i modelowania zmian wokół miejsca eksploatacji gazu łupkowego, w oparciu o statystyczną, multiparametryczną metodykę oceny oddziaływania na środowisko i ryzyka w całym cyklu eksploatacji gazu łupkowego. Opracowane metody będą zastosowane i testowane na kompleksowej bazie danych, zawierającej dane o aktywnoś­ci sejsmicznej, zmianie jakości wód gruntowych oraz powietrza, odkształceń terenu oraz zawierającej dane operacyjne zebrane z poprzednich epizodów. Metody te będą usprawniane dzięki wysokiej jakości gromadzonych danych w projekcie SHEER, w trakcie prowadzonego hydroszczelinowania na pomorzu przez PGNiG (monitoring sejsmiczny, jakości powietrza, wody oraz deformacji terenu). Wraz z udziałem przedstawicieli rządowych organów decyzyjnych i przemysłu prywatnego, opracowane zostaną najlepsze praktyki monitorowania i zminimalizowania wpływu na środowisko wydobycia gazu łupkowego w Europie

KONSORCJANCI: 

 • AMRA - Analysis and Monitoring of Environmental Risk
 • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAS)
 • UNIVERSITY OF KEELE (KeU)
 • Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ),
 • KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT-KNMI (KNMI),
 • RSKW LTD (RSKW Ltd),
 • UNIVERSITY OF GLASGOW (UNIVERSITY OF GLASGOW),
 • UNIVERISITY OF WYOMING (University of Wyoming).

 

WORK PACKAGES:

 • WP1 - Project Management and Coordination - Leader: Paolo Capuano.
 • WP2 - Compilation of the SHEER Detabase Project Menagement and Coordination - Leader : B. Orlecka - Sikora (IGF PAS)
 • WP3 - On Site Monitoring - Leader: Stanisław Lasocki (IGF PAS)
 • WP4 - Assessment Of Induced Seismity- Leader : Simone Cesca (GFZ)
 • WP5 - Assessment Of Groundwater Chemistry -  Leader : Andrew Gunning (RSKW)
 • WP6 - Assessment of the Air Quality Impact - Leader : Janusz Jarosławski (IGF PAS)
 • WP8 - Guidelines For Best Practice And Dissemination  -  Leader : Rachel Fiona Westwood (Keele)

 

WYDARZENIA

ROK 2018
 

KWIECIEŃ:

Konferencja kończąca projekt SHEER, 26-28 kwiecień, 2018, Kraków.

W dniach 26 - 28 kwietnia w Krakowie odbyło się oficjalne spotkanie kończące i podsumowujące projekt SHEER (Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks), który realizowany był w ramach międzynarodowego konsorcjum instytucji naukowych z Włoch, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, oraz Polski. Podczas konferencji zaprezentowano i omówiono wyniki prowadzonych przez blisko trzy lata badań naukowych. Spotkanie i dyskusję poprowadził kierownik Zakładu Sejsmologii Prof. dr hab. Stanisław Lasocki. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.
 

ROK 2017
 

GRUDZIEŃ:

SHEER 7 Newsletter

SIERPIEŃ:

SHEER 6 Newsletter

CZERWIEC:

Second SHEER Annual meeting, Blackpool

 • 7 czerwca 2017 w Blackpoo (UK) odbyło się odbyło się spotkanie podsumowujące drugi rok reealizacji projektu SHEER. Podczas tego wydarzenia Zakład Sejsmologii był reprezentowany przez prof. Beatę Orlecką-Sikorę, prof. Stanisława Lasockiego, prof. Henryka Marcka, dr Konstantinosa Leptokaropoulosa, Monikę Staszek oraz Annę Lisowską. 

MAJ:

SHEER 5 Newsletter

STYCZEŃ  :

SHEER 4 Newsletter

 

ROK 2016

 

LISTOPAD:

Spotkanie upamiętniające Prof. Paolo Gaspariniego 

 • 25 listopada we Włoszech na  Università di Napoli Federico II - Monte S. Angelo,  odbyło się spotkanie upamiętniające prof. Paolo Gaspariniego.

PAŹDZIERNIK:

Nowy koordynator projektu 

 • W zwiazku z odejściem prof. Paolo Gaspariniego, wybrano nowego koordynatora projektu SHEER; został nim  prof. Paolo Capuano.

Wrzesień:

European Seismological Commission 2016

 • W dniach 5-9 września w Trieście podczas Zgromadzenia Ogólnego ESC 2016 zaprezentowano wyniki naukowych badań realizowanych w ramach projektu SHEER: 
 • Pani Monika Staszek zaprezentowała - Static stress drop of induced earthquakes in seismic hazard assessment: Preliminary results from The Geysers geothermal site
 • Pan dr Kostantinos Leptokaropoulos przedstawił - Preliminary results for Space-Time Clustering of Seismicity and its Connection to Stimulation Processes, in North-Western Geysers Geothermal Field

SIERPIEŃ:

SHEER 3 Newsletter

lipiec:

Prof. Paolo Gasparini

 • Z wielkim smutkiem informujemy, że dnia 28 lipca 2016 r. odszedł prof. Paolo Gasparini (Universita' degli Studi di Napoli Federico II) , koordynator projektu SHEER. Jego entuzjazm, prawdziwa naukowa dociekliwość, jasność myślenia i stały optymizm zostawiły po sobie niezatarte piętno na wszystkich, którzy mieli szczęście go poznać i cieszyć się jego przyjaźnią.

CZERWIEC:

Rozmowa dr Grzegorza Lizurka z Karoliną Głowacką w radiu TOK FM  m.in. o projekcie SHEER 

First SHEER Annual meeting, Neapol 

 • W Neapolu w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok reealizacji projektu SHEER. Podczas tego wydarzenia Zakład Sejsmologii był reprezentowany przez prof. Beatę Orlecką-Sikorę, prof. Stanisława Lasockiego, dr Dorotę Olszewską, dr Grzegorza Lizurka, mgr Monikę Staszek oraz Annę Lisowską. Kierownicy pakietów WP2 (prof. Beata Orlecka-Sikora) oraz WP3 (prof. Stanisław Lasocki) poprowadzili odpowiednie części spotkania podsumowujące działania w pakietach.

MAJ:

SHEER 2 Newsletter

STYCZEŃ:

SHEER 1 Newsletter

 

ROK 2015

MAJ:

Konferencja rozpoczynająca projekt SHEER 

 • W dniach 05-07 maja 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja otwierająca międzynarodowy projekt SHEER (Shale gas Exploration and Exploitation induced Risks) realizowany w ramach programu Horyzont 2020. W skład Konsorcjum wchodzą partnerzy z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec, Holandii i USA. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań służących ocenie wpływu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego na środowisko. W ramach projektu opracowane zostaną probabilistyczne procedury pozwalające na obliczanie krótko- i długookresowego ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych, powietrza oraz wystąpienia indukowanych wstrząsów sejsmicznych. Ważną część projektu stanowi również monitorowanie procesu szczelinowania hydraulicznego i modelowanie propagacji pęknięć w górotworze, a także utworzenie bazy danych dotyczących przedsięwzięć realizowanych w przeszłości w różnych częściach świata. Zebrane dane oraz wyniki ich przetwarzania będą udostępnione jako Epizody na tworzonej obecnie platformie IS-EPOS (http://is-epos.eu/).W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszyskich jednostek zaangażowanych w realizację projektu.