Dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN

Zakład Magnetyzmu (Geoelektromagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 904
e-mail: kamiz@igf.edu.pl

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Mizerski

Publications http://private.igf.edu.pl/~kamiz/Krzysztof%20Mizerski%20publications/


Wykształcenie:

1998-2003    - Magister fizyki, Wydział Fizyki UW (wyróżnienienie i nagroda prof. Olczaka za pracę magisterską)

2003-2007     - Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

2007                - Dyplom doktorski z nauk fizycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2013                - Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, przyznany przez Radę Naukową Instytutu Geofizyki PAN


Zatrudnienie:

2008-2011       - Stanowisko Post-doc'a w Department of Applied Mathematics, University of Leeds, Anglia

2011-2013        - Stanowisko Adiunkta w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Zakładzie Mechaniki i Fizyki Płynów.

2012-2013        - Stanowisko Geofizyka w Centrum Badań Kosmicznych PAN w Zakładzie Fizyki Plazmy.

od 02.2013        - Stanowisko adiunkta w Instytucie Geofizyki PAN, w Zakładzie Magnetyzmu.


Główna tematyka naukowa:

Magnetohydrodynamika i hydrodynamika teoretyczna z zastosowaniami do dynamiki wnętrza Ziemi, a także ogólniej wnętrz planetarnych i gwiazdowych oraz dysków akrecyjnych.


Aktywność naukowa w innych dziedzinach:

 1. Członek grupy modelującej przemysłowe filtry mocznika przy użyciu pakietu numerycznego FLUENT (lata 2005-2007). Celem było otrzymanie optymalnej konfiguracji dla efektywnej separacji drobnych kropli oleju od mocznika (wstępne wyniki zostały opublikowane we wrześniu 2006 na Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów).
 2. Członek grupy modelującej dynamikę szkodników leśnych przy użyciu metod statystyczno-numerycznych (lata 2006-2007). Projekt finansowany przez Polskie Nadleśnictwo.
 3. Współpraca z Zakładem Mechaniki i Fizyki Płynów, IPPT PAN, oraz Katedrą Fizyki Materii Skondensowanej na Wydziale Fizyki UW w zakresie dynamiki zawiesin i rozpuszczania skał.

Granty i projekty:

2006 – 2007 Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N307 022 32/0669

2008 – 2011 Członek grupy naukowej na Uniwersytecie w Leeds prowadzącej badania w zakresie astro- i geofizycznej dynamiki płynów finansowane przez grant Science and Technology Facilities Council (STFC).

Marzec 2012 – Marzec 2013 Kierownik grantu IUVENTUS PLUS „Ściśliwa konwekcja i magnetyczne dynamo konwekcyjne” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  IP2011 036671


Wybrane publikacje:

 1. K.A. Mizerski, K. Bajer 2007, On the effect of mantle conductivity on the super-rotating jets near the liquid core surface, Phys. Earth. Planet. Interiors, 160, 245-268. IF: 2.319, Punkty MNiSW: 35
 2. K.A. Mizerski, K. Bajer 2007, The magnetoelliptic instability in the presence of inertial forces, Advances in Turbulence XI, Springer Proceedings in Physics, 2007, 117, pp. 121-123.
 3. K.A. Mizerski, K. Bajer, 2009 The magnetoelliptic instability of rotating systems, J. Fluid Mech., 632, 401-430. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
 4. K. Bajer, K.A. Mizerski 2009 Turbulence induced by magnetic fields, Advances in Turbulence XII, Springer Proceedings in Physics, 132, Part 12, pp. 817-820.
 5. K.A. Mizerski, D. W. Hughes 2010 Compressible Ekman-Hartman boundary layers, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn., 104, 403-418.  IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
 6. K.A. Mizerski, S. M. Tobias, 2011 The effect of stratification and compressibility on anelastic convection in a rotating plane layer, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 105, 566-585.IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
 7. K. A. Mizerski, K. Bajer 2011 The influence of magnetic field on short-wavelength instability of Riemann ellipsoids, Physica D,  240, 1629-1635. IF: 1.594, Punkty MNiSW: 35
 8. K. A. Mizerski, C. R. Davies, D. W. Hughes 2011 The short-wavelength instability of magnetically buoyant layer, Journal of Physics: Conference Series, 318 072033.
 9. K.A. Mizerski, W. Lyra, 2012 On the connection between the magneto-elliptic and magneto rotational instabilities. J. Fluid Mech., 698, 358-373 .F: 2.459, Punkty MNiSW: 45
 10. K.A. Mizerski, K. Bajer, H. K. Moffatt, 2012 The mean electromotive force generated by elliptic instability, J. Fluid Mech. 707, 111-128. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
 11. K.A. Mizerski, S. M. Tobias, 2012, Large-scale convective dynamos in a stratified rotating plane layer, Geophys. Astrophys. Fluid Dyn. 107, 218-243.IF: 1.000, Punkty MNiSW: 20
 12. K. Bajer, K. A. Mizerski 2013, Elliptical flow instability in a conducting fluid triggered by an external magnetic field, Phys. Rev. Lett., 110, 104503.  IF: 7.370, Punkty MNiSW: 45
 13. K.A. Mizerski, C.R. Davies, D.W. Hughes, 2013, Short-wavelength magnetic buoyancy instability. The Astrophysical Journal Suppl. Series, 205, 16  IF: 13.456, Punkty MNiSW: 45.
 14. E. Wajnryb, K.A. Mizerski, P.J. Zuk, P. Szymczak, 2013 Generalization of the Rotne-Prager-Yamakawa mobility and shear disturbance tensors, J. Fluid Mech. 731, R3  IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
 15. P.J. Zuk, E. Wajnryb, K.A. Mizerski, P. Szymczak, 2014 Rotne-Prager-Yamakawa approximation for different sized particles in application to macromolecular bead models, J. Fluid Mech. 741, R5. IF: 2.459, Punkty MNiSW: 45
 16. K.A. Mizerski, 2014, The detrimental effect of hydrodynamic interactions on the process of Brownian flocculation in shear flow, J. Fluid Mech., 748, 328-349.
 17. K.A. Mizerski, E. Wajnryb, P.J. Zuk, P. Szymczak, 2014, The Rotne-Prager-Yamakawa approximation for periodic systems in a shear flow, J. Chem Phys., 140, 184103.