NCN

KONKURSY NCN w 2021 roku

NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

AKTUALNE NABORY

15.12.2020 – 15.03.2021 SONATINA 5 Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. SONATINA 5

 

SHENG 2

Konkurs na polsko – chińskie projekty badawcze w panelach: ST4, ST5, ST8, NZ1-NZ9, HS6.

SHENG 2

23.02.2021 – 15.06.2021

DIOSCURI 4

Konkurs na utworzenie centrów doskonałości naukowej. 

 

Nabór wniosków: nabór ciągły od stycznia 2021 r. 

Zakończenie naboru: zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

WEAVE-UNISONO

Konkurs na dwu- i trójstronne projekty badawcze we wszystkich obszarach badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii i Niemiec, oceniane poza NCN w ramach Lead Agency Procedure.

WEAVE-UNISONO

15.03.2021 – 15.06.2021

OPUS 21

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców.

 

 

PRELUDIUM 20

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora.

 

nabór ciągły od 4.05.2021 do 30.09.2021 r.

MINIATURA 5

Konkurs na działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

 

15.06.2021 – 15.09.2021

SONATA BIS 11

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

 

MAESTRO 13

Konkurs na projekty badawcze prowadzone przed doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

15.09.2021 – 15.12.2021

OPUS 22+ WEAVE 

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, w tym na projekty realizowane w formacie Lead Agnecy Procedure. Współpraca z Czechami, Słowenia, Austrią, Szwajcarią (we wszystkich dziedzinach nauki), Niemcami (zakres dziedzin w trakcie ustaleń).

 

 

PRELUDIUM BIS 3

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

 

 

SONATA 17

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.   
  POLONEZ BIS 1 Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy. 

 

15.12.2021 – 15.03.2022 SONATINA 6

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.