Współpraca

Na arenie krajowej nasz Zakład ściśle współpracuje z Instytutem Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Inne instytucje, z którymi współpracujemy, to:

Zakład współpracuje owocnie z blisko 30-toma instytucjami oraz organizacjami naukowymi w Europie i Ameryce Północnej (wspólne eksperymenty sejsmiczne, wspólne publikacje).