[ZAKOŃCZONY] KONKURS "Co robi geofizyk?"

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY [WYNIKI] - Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dla szkół ponadpodstawowych pt. "Co robi geofizyk?"

Celem konkursu organizowanego przez Instytut Geofizyki PAN w ramach projektu "Fascynująca Ziemia" jest propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zainteresowanie uczniów wyborem studiów na kierunkach przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie zainteresowania młodych ludzi karierą naukową.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu dotyczącego pracy naukowców z dziedziny geofizyki i przesłanie go do 4.05.2023 r. Film może dotyczyć w szczególności zagadnień z zakresu fizyki atmosfery, sejsmicznych badań litosfery, geofizyki teoretycznej, hydrologii i hydrodynamiki, magnetyzmu ziemskiego, badań polarnych i morskich. Materiał nie może być dłuższy niż 4 minuty (włącznie z napisami początkowymi i końcowymi) i powinien być zapisany w formacie .avi, .mov lub .mp4. 
W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczestnicy indywidualni lub grupy dwuosobowe. Zgłoszenia większych grup nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje nauczyciel przez formularz online: https://forms.gle/gWmfbAnceZPGpHzM8.
Nagrodą główną w konkursie jest udział w 3-dniowym Obozie Naukowym do Instytutu Geofizyki PAN i obserwatoriów geofizycznych w Świdrze i Belsku, w którym weźmie udział maks. 6 zwycięzców, oraz do 10 wyróżnień.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu "Co robi geofizyk?":
oraz o pobranie i uzupełnienie załączników w zależności od rodzaju zgłoszenia:

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Fascynująca Ziemia” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, zgodnie z umową nr NdS/545031/2022/2022 z dnia 01.10.2022 r.

Pliki do pobrania: