Aparatura

Zakład dysponuje własnymi zestawami aparatur pomiarowych, które mogą być użyte w różnych eksperymentach sejsmicznych, w zależności od założonych celów naukowych:

 • Wspólna pula polsko-austriacko-fińska: 90 jednokanałowych stacji sejsmicznych typu RefTEK 125 „Texan”  (USA) wraz z 4,5 Hz geofonami pionowymi. Są to powszechnie używane na całym świecie aparatury typowo „polowe”, pozwalające na szybkie rozstawianie na profilu (możliwe jest ich zakopanie w ziemi).

 • 40 jednokanałowych oraz 120 trójskładowych stacji sejsmicznych  DATA-CUBE  (Niemcy) wraz z geofonami pionowymi 4,5 Hz. Nowoczesna aparatura polowa z wmontowanym odbiornikiem GPS i zasilaniem bateryjnym, rejestrująca na standardowych kartach pamięci. Bardzo lekka i łatwa w obsłudze i programowaniu.

 • Aparatura pomiarowa do badań lądowych firmy Güralp Systems Ltd składająca się z sejsmometru trójskładowego o paśmie przenoszenia od 30s do 100Hz, rejestratora cyfrowego i modułu komunikacji do przesyłania danych siecią GSM. Dane sejsmiczne mogą być gromadzone w pamięci rejestratora lub przesyłane przez internet do serwera centralnego. W Zakładzie mamy 10 kompletów tej nowoczesnej aparatury. Aparatura ma szerokie zastosowanie, zarówno w sejsmologii eksperymentalnej, jak i w pomiarach naturalnych trzęsień Ziemi, szczególnie w projektach wymagających rejestracji fal o długich okresach (fale S, fale powierzchniowe). Może być zasilana z akumulatorów lub sieci; możliwe jest jej zakopanie pod powierzchnią gruntu (z wystającą anteną GPS).

 • 20 trójskładowych sejsmometrów (1 Hz ) MARK-L4C produkcji (USA)

 

 • 9 sejsmometrów SM3 (1 Hz) produkcji radzieckiej

 • 7 przyrządów mierzących czas zdarzeń sejsmicznych z dokładnością 1 milisekundy

Większość przetwarzania i modelowania odbywa się na komputerach klasy PC, pracujących w środowisku Linuxa. Dane gromadzone są na macierzy dyskowej typu NAS. Przetwarzanie danych realizowane jest w doskonałym (i darmowym!) pakiecie Seismic Unix.

Zakład posiada także stały dostęp do klastra obliczeniowego Dell PowerEdge M1000e z węzłami:

 • 1x  Dell M620 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2665 @ 2.40GHz, 128GB RAM
 • 7x  Dell M620 2 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 @ 2.50GHz, 32GB RAM

Klaster wyposażony jest również w switch InfiniBand dla szybszego połączenia między węzłami i zewnętrzną macierzą dyskową.

Modelowanie

Modelowanie sejsmiczne prowadzimy głównie metodą promieniową używając pakietu SEIS83 (Červený V. i Pšenčík I., 1983. 2-D seismic ray tracing package SEIS83) wraz z interfejsem graficznym MODEL (Komminaho K., 1993) i ZPLOT (Zelt C.A., 1994.).

Używamy także metod inwersyjnych i tomograficznych 2D i 3D:

 • JIVE3D (Hobro J.W.D., Singh S.C., Minshull T.A., 2003.),
 • Pakiet tomograficzny na podstawie pierwszych wejść autorstwa J.A. Hole'a (Hole J.A., 1992),
 • Fast (Zelt C.A., Barton P.J., 1998), RayInvr (Zelt, C. A. and R. B. Smith, 1992).

Červený V. i Pšenčík I., 1983. 2-D seismic ray tracing package SEIS83 (software package). Prague, Charles University.
Hobro J.W.D., Singh S.C., Minshull T.A., 2003. Three-dimensional tomographic inversion of combined reflection and refraction seismic travel time data. Geophysical Journal International, 152 (1), 79–93.
Hole J.A., 1992. Nonlinear high resolution three-dimensional seismic travel time tomography. Journal of Geophysical Research, 97, 6553-6562.
Komminaho K., 1993. Software manual for programs MODEL and XRAYS–a graphical interface for SEIS83 program package. University of Oulu, Department of Geophysics, Report No. 20, 31 pp.
Zelt C.A., 1994. Software package ZPLOT. Bullard Laboratories. University of Cambridge, Cambridge.
Zelt C.A., Barton P.J., 1998. 3D seismic refraction tomography: A comparison of two methods applied to data from the Faeroe Basin. Journal of Geophysical Research, 103, 7187-7210.
Zelt C.A., Smith R.B., 1992. Seismic travel time inversion for 2-D crustal velocity structure. Geophysical Journal International, 108, 16-34.

Ponadto używamy programów komercyjnych do przetwarzania danych Globe Claritas oraz interpretacji danych Kingdom Suite, który otrzymaliśmy w ramach grantu akademickiego.