ERIS

 

Celem projektu było zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem kariery naukowej poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie i upowszechnienie pakietów edukacyjnych i materiałów metodycznych pozwalających na wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej w 3 krajach europejskich. W projekcie wzięli udział nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i uczniowie z 65 szkół (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) z Polski, Rumunii i Francji.

Projekt składał się z 2 części: fazy testowania i fazy upowszechniania.

  • W fazie testowania zostały przygotowane pakiety materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (10 pakietów) w językach narodowych i w języku angielskim, które następnie zostały poddane testowaniu w wybranych szkołach w każdym z krajów partnerskich. Na podstawie wyników badań ewaluacyjnych materiały zostały dostosowane do potrzeb użytkowników – nauczycieli i uczniów.
  • W fazie upowszechniania w projekcie brały udział wszystkie zainteresowane szkoły w krajach partnerskich, a także w całej Europie. Korzystały z opracowanych pakietów edukacyjnych, a także brały udział w transmisjach lekcji online prowadzonych przez naukowców. Takie wirtualne spotkania z naukowcami pozwalały przybliżyć specyfikę pracy naukowej oraz prowadzenia pomiarów i badań w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Mogły być również inspiracją dla uczniów i zachęcić ich do dalszego, samodzielnego zgłębiania nauk. Ponadto opracowano poradnik dla nauczycieli dotyczący skutecznego włączania wyników badań naukowych do praktyki szkolnej, zawierający przykłady dobrych praktyk z tego zakresu. W fazie upowszechniania przeprowadzono również konferencje i warsztaty dla nauczycieli, które pozwoliły na zwiększenie stopnia wykorzystania produktów projektu wśród szkół, które nie brały udziału w fazie testowej. W wydarzeniach upowszechniających wzięło udział ponad 180 osób ze 151 szkół i instytucji.

Projekt przyczynił się do wzrostu u uczniów umiejętności poszukiwania wiarygodnych źródeł wiedzy, co ma istotne znaczenie w dzisiejszym, przeładowanym informacjami świecie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i form komunikacji (m.in. systemu telekonferencyjnego, który umożliwiał uczniom udział w transmisjach międzynarodowych) sprzyjało większemu zaangażowaniu uczniów w zgłębianie zagadnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestnictwo w projekcie umożliwiło szkołom wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy paneuropejskiej. Uczestnictwo w transmisjach oraz korzystanie z zasobów w języku angielskim sprzyjało rozwojowi kompetencji językowych u uczniów, w tym umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.  W długofalowej perspektywie projekt przyczyni się również do zwiększenia zrozumienia języka nauki oraz komunikatów naukowych.

Poniżej prezentujemy gotowe do pobrania pakiety.

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku polskim:

Poradnik metodyczny projektu ERIS_Polski.pdf

Lodowce_pakiet podstawowy.zip

Lodowce_pakiet rozszerzony.zip

Promieniowanie UV_pakiet podstawowy.zip

Promieniowanie UV_pakiet rozszerzony.zip

Fizyka trzesien ziemi_pakiet podstawowy.zip

Fizyka trzesien ziemi_pakiet rozszerzony.zip

Pole magnetyczne pakiet podstawowy.zip

Pole magnetyczne pakiet rozszerzony.zip

Pomiary meteorologiczne w Arktyce_pakiet podstawowy.zip

Pomiary meteorologiczne w Arktyce_pakiet rozszerzony.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku angielskim:

Methodological guide_ENGLISH.pdf

1_Glaciers_basic.zip

1_Glaciers_extended.zip

2_UV Radiation_basic.zip

2_UV Radiation_extended.zip

3_Physics of Earthquakes_basic.zip

3_Physics of Earthquakes_extended.zip

4_Earth Magnetic Field_basic.zip

4_Earth Magnetic Field_extended.zip

5_Meteorological measurements_basic.zip

5_Meteorological measurements_extended.zip

6_Climate_basic.zip

6_Climate_extended.zip

7_LIDAR_basic.zip

7_LIDAR_extended.zip

8_MIMOSA_basic.zip

8_MIMOSA_extended.zip

9_POLAR_LOWS_basic.zip

9_POLAR_LOWS_extended.zip

10_VENUS_basic.zip

10_VENUS_extended.zip

11_Sharing_data_chasing_earthquakes_basic.zip

11_Sharing_data_chasing_earthquakes_extended.zip

12-Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-basic.zip

12-Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-extended.zip

13_Elementary-Particles_basic.zip

13_Elementary-Particles_extended.zip

14-Winds-and-waves-basic.zip

14-Winds-and-waves-extended.zip

15-Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-basic.zip

15-Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-extended.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku francuskim:

Guide_Methodologique_intro.pdf

CLIMAT_Collèges.zip

CLIMAT_Lycée.zip

LIDAR_Collège.zip

LIDAR_Lycée.zip

MIMOSA_Collège.zip

MIMOSA_Lycée.zip

POLAR_LOWS_Collège.zip

POLAR_LOWS_Lycée.zip

VENUS_Collège.zip

VENUS_Lycée.zip

  • Pakiety oraz poradnik metodyczny w języku rumuńskim:

Methodological_guide-RO.pdf

Sharing data - chasing earthquakes - Gimnaziu.zip

Sharing data - chasing earthquakes - Liceu.zip

Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-Gimnaziu.zip

Digital-Maps-and-Geographical-Coordinates-Liceu.zip

Particule-Elementare_Gimnaziu.zip

Particule-Elementare_Liceu.zip

Winds-and-waves-Gimnaziu.zip

Winds-and-waves-Liceu.zip

Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-Gimnaziu.zip

Weather-a-game-between-pressure-and-temperature-Liceu.zip