Serie wydawnicze

Acta
Geophysica

 

Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
 

GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences

  

 


 

 

    Impact factor: 2.3 (2022)

    ISSN: 1895-6572 

   e-ISSN: 1895-7455

 

 

Dwumiesięcznik Acta Geophysica w latach 1952-2005 ukazywał się jako kwartalnik Acta Geophysica Polonica i wydawany był przez Instytut Geofizyki PAN i Komitet Geofizyki PAN. Obecnie Instytut jest wyłącznym właścicielem i wydawcą czasopisma i odpowiada za wszelkie prace edytorskie. Artykuły publikowane są w języku angielskim. Od roku 2007 czasopismo jest indeksowane przez Science Citation Index-Expanded (Thomson Scientific, Philadelphia).W Acta Geophysica publikowane są prace z różnych dziedzin geofizyki teoretycznej i stosowanej. Niektóre numery (Special or Topical Issues) poświęcone są w całości wybranym aktualnym zagadnieniom z dziedziny nauk o Ziemi. Obecnie czasopismo ukazuje się wyłącznie w formie online.

Merytoryczny nadzór nad jakością Acta Geophysica sprawuje Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief), a jego pracę wspomagają Redaktorzy poszczególnych działów (Co-Editors-in Chief) oraz Redaktorzy Pomocniczy (Associate Editors) – specjaliści w swoich dziedzinach, wybrani z grona wybitnych naukowców.

Obok Redaktora Naczelnego oraz Redaktorów Pomocniczych funkcjonuje Rada Redakcyjna (Editorial Advisory Board), składająca się z grona specjalistów z kraju i z zagranicy.

W latach 2008-2013 czasopismo publikowane było we współpracy z wydawnictwem Versita (od 2014 r. De Gruyter), a od 2016 r. do chwili obecnej współpracujemy z wydawnictwem Springer Nature.

 

                                        

 

 • Indeksacja
 • ANVUR
 • Astrophysics Data System (ADS)
 • BFI List
 • CNKI
 • Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences
 • Dimensions
 • EBSCO Academic Search
 • EBSCO Discovery Service
 • EBSCO Energy & Power Source
 • EI Compendex
 • GeoRef
 • Geobase
 • Google Scholar
 • INIS Atomindex
 • INSPEC
 • Institute of Scientific and Technical Information of China
 • Japanese Science and Technology Agency (JST)
 • Journal Citation Reports/Science Edition
 • Naver
 • Norwegian Register for Scientific Journals and Series
 • OCLC WorldCat Discovery Service
 • ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Database
 • ProQuest Central
 • ProQuest Civil Engineering Abstracts
 • ProQuest Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database
 • ProQuest Engineering
 • ProQuest Materials Science and Engineering Database
 • ProQuest Meteorological & Geoastrophysical Abstracts
 • ProQuest Natural Science Collection
 • ProQuest SciTech Premium Collection
 • ProQuest Science Database
 • ProQuest Technology Collection
 • ProQuest-ExLibris Primo
 • ProQuest-ExLibris Summon
 • SCImago
 • SCOPUS
 • Science Citation Index Expanded (SciSearch)
 • Semantic Scholar
 • TD Net Discovery Service
 • UGC-CARE List (India)
 • Wskaźniki:

Recent impact factor: 2.3 (2022)

Five year impact factor: 2.3 (2022)

Impact factor: 2.293 (2021)

Five year impact factor: 1.960 (2021)

Źródło: https://jcr.clarivate.com/

Według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 5 stycznia 2024 r., opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Acta Geophysica uzyskała 70 punktów.

 


  ISSN: 2544-428x            

   e-ISSN: 2299-8020

   Składa się z następujących serii tematycznych:

  A - Physics of the Earth's Interior
  B - Seismology
  C - Geomagnetism
  D - Physics of the Atmosphere
  E - Hydrology (formerly Water Resources)
  M – Miscellanea

 

Od 2011 roku czasopismo ukazuje się w ograniczonym zakresie, głównie w wersji elektronicznej, a tomy monograficzne (Monographic Volumes) stały się zaczątkiem serii GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences.

                                

 


 

 

   ISSN: 2190-5193

   e-ISSN: 2190-5207

 

   e-mail: geoplanet_book@igf.edu.pl

   

Seria jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej serii tomów monograficznych (Monographic Volumes) czasopisma Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. Celem serii Geoplanet: Earth and Planetary Sciences jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i najnowszych osiągnięć w dziedzine badań Ziemi i innych planet. Jej redaktorzy reprezentują Konsorcjum Centrum Badań Ziemi i Planet – GeoPlanetutworzone przez pięć Instytutów powiązanych z PAN: Instytut Geofizyki, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Nauk Geologicznych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oraz Instytut Oceanologii.

1. Publikacje obejmują monografie tematyczne i wybrane materiały konferencyjne, a ich autorami są eksperci o międzynarodowej renomie, jak również obiecujący młodzi naukowcy. Szeroki wachlarz problemów, którymi zajmuje się seria GeoPlanet, może dać impuls do nowych pomysłów i odkryć.

2. Publikacje powstają w ścisłej współpracy między Edytorami a wydawnictwem Springer.
3. Manuskrypty przygotowane są zgodnie ze standardami Springera i weryfikowane przez Redakcję (patrz: Dla Autorów). Ostateczne formatowanie tekstu wykonywane jest przez wydawnictwo Springer.
6. Seria wydawana jest zarówno w formie online, jak i drukowanej. 

                                        

 

 • Indeksacja:
 • SCOPUS
 • SCImago
 • Norwegian Register for Scientific Journals and Series

 

 • Wskaźniki:

- Liczba cytowań 2019-2022: 29

- Punkty CiteScore:

Rok Punkty
2022 0.3
2021 0.7
2020 0.6
2019 0.9
2018 1
2017 0.7

Źródło: scopus.com

 

 • Redakcja: 

​Adres e-mail: geoplanet_book@igf.edu.pl

Editor in Chief: Paweł Rowiński  (p.rowinski@igf.edu.pl)

Associate Series Editors:

 • Geophysics: Paweł Rowiński, Instytut Geofizyki PAN, ul. Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa, Polska
 • Space Sciences: Marek Banaszkiewicz,Centrum Badań Kosmicznych PAN, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa, Polska
 • Oceanology: Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Polska
 • Geology: Marek Lewandowski, Instytut Geofizyki PAN, ul. Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa, Polska
 • Astronomy: Marek Sarna, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, Polska

Managing Editor:

Anna Dziembowska, Instytut Geofizyki PAN (anna@igf.edu.pl; geoplanet_book@igf.edu.pl)

Advisory Board:

Robert ANCZKIEWICZ
Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie, Kraków, Polska

Aleksander BRZEZIŃSKI
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, Polska

Javier CUADROS
Department of Mineralogy, Natural History Museum, Londyn, UK

Jerzy DERA
Instytut Oceanologii PAN, Sopot, Polska

Evgeni FEDOROVICH
School of Meteorology, University of Oklahoma, Norman, USA

Wolfgang FRANKE
Geologisch-Paläntologisches Institut, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt nad Menem, Niemcy

Bertrand FRITZ
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg, Université de Strasbourg et CNRS, Strasburg, Francja

Truls JOHANNESSEN
Geophysical Institute, University of Bergen, Bergen, Norwegia

Michael A. KAMINSKI
Department of Earth Sciences, University College London, Londyn, UK

Andrzej KIJKO
Aon Benfield Natural Hazards Research Centre, University of Pretoria, South Africa

Francois LEBLANC
Laboratoire Atmospheres, Milieux, Observations Spatiales - CNRS/IPSL, Paryż, Francja

Teresa MADEYSKA
Instytut Nauk Geologicznych, Ośrodek Badawczy w Warszawie, Warszawa, Polska

Antonio MELONI
Instituto Nazionale di Geofisica, Rzym, Włochy

Evangelos PAPATHANASSIOU
Hellenic Centre for Marine Research, Anavissos, Grecja

Kaja PIETSCH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Polska

Dušan PLAŠENKA
Prírodovedecká fakulta UK, Univerzita Komenskéo, Bratysława, Słowacja

Barbara POPIELAWSKA
Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa, Polska

Tilman SPOHN
Institut für Planetenforschung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Helmholtz Gemeinschaft, Berlin, Niemcy

Krzysztof STASIEWICZ
Swedish Institute of Space Physics, Uppsala, Szwecja

Hans Von STORCH,Institute for Coastal Research,Helmholtz Centrum Geesthacht, Niemcy

Ewa SZUSZKIEWICZ
Zakład Astronomii i Astrofizyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Polska

Roman TEISSEYRE
Instytut Geofizyki PAN, Warszawa, Polska

Jacek TRONCZYNSKI
Laboratory of Biogeochemistry of Organic Contaminants, IFREMER DCN_BE, Nantes, Francja

Steve WALLIS
School of the Built Environment, Heriot-Watt University, Riccarton, Edinburgh, Szkocja, UK

Wacław M. ZUBEREK
Wydział Geologii Stosowanej, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska

Piotr ŻYCKI
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, Warszawa, Polska

 

 • Dla Autorów:

Wytyczne dla Autorów i Recenzentów do pobrania tutaj.

Monograph Reviewer's Report

Monograph Chapter Report