prof. dr hab. Stanisław Lasocki

 CZŁONEK RADY NCN W KADENCJI 2016-2018

tel. +48 784420666

email: lasocki@igf.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE:

 • profesor nauk o Ziemi: listopad, 2003
 • doktor habilitowany nauk przyrodniczych: geofizyka, Akademia Górniczo-Hutnicza , Kraków. Rozprawa „Predykcja silnych wstrząsów górniczych” styczeń 1991
 • doktor nauk technicznych: geofizyka, Akademia Górniczo-Hutnicza , Kraków. Rozprawa „Modelowanie i analiza wstrząsów mikrosejsmologicznych z kopalń” czerwiec 1979
 • magister: fizyka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków czerwiec 1973

ZATRUDNIENIE:

Instytut Geofizyki, PAN

 • Profesor mianowany PAN od 2010
 • Profesor 2006 – 2009

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki I Ochrony Środowiska,

 • Kierownik Pracowni Sejsmologii Górniczej i Inżynierskiej 1992 – 2009
 • Profesor zwyczajny 2006 – 2009
 • Profesor nadzwyczajny 1998 – 2006
 • Adiunkt 1979 – 1998
 • Starszy asystent 1976 – 1979
 • Asystent 1975 – 1976
 • Inżynier 1974 – 1975

Al-Fateh University, Geophysical Engineering Department, Tripolis, Libia

 • Wykładowca 1981-1985

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • Sejsmiczność antropogeniczna

 • Sejsmologia statystyczna

 • Estymacja metodami probabilistycznymi stacjonarnego i zmiennego w czasie zagrożenia sejsmicznego

 • Sejsmologia inżynierska

NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • Złoty Krzyż Zasługi - 1999

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2001

 • Dyrektor Górniczy II Stopnia - 1998

 • Dyrektor Górniczy I Stopnia - 2001

 • Generalny Dyrektor Górniczy III Stopnia - 2004

 • Nagroda Naukowa im. Maurycego Piusa Rudzkiego Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN - 1992

 • Ośmiokrotnie nagrody JM Rektora AGH różnych stopni za działalność naukowo-badawczą

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Lizurek G., Lasocki S. (2014) Clustering of mining induced seismic events in equivalent dimension spaces. J Seismol, DOI 10.1007/s10950-014-9426-3
 • Orlecka-Sikora B., Cesca S., Lasocki S., Lizurek  G., Wiejacz P., Rudziński Ł. (2014) Seismogenesis of exceptional ground motion due to a sequence of mining induced tremors from Legnica-Głogów Copper District in Poland.. Geophys J Int., doi: 10.1093/gji/ggu109
 • Lasocki S. (2014) Transformation to equivalent dimensions – a new methodology to study earthquake clustering. Geophys J Int. 197 (2), 1224-1235, doi: 10.1093/gji/ggu062
 • Lasocki S. (2013) Site specific prediction equations for peak acceleration of ground motion due to earthquakes induced by underground mining in Legnica-Glogow Copper District in Poland. Acta Geophysica 61, 1130-1155, DOI: 10.2478/s11600-013-0139-8
 • Dahm T., Becker D., Bischoff M., Cesca S., Dost B., Fritschen R., Hainzl S., Klose C.D., Kühn D.,  Lasocki S., Meier Th.,. Ohrnberger M., Rivalta E.,  Wegler U., Husen S. (2012) Recommendation for the discrimination of human-related and natural seismicity. Letter to the Guests Editors, J Seismol, 17:197-202, DOI: 10.1007/s10950-012-9295-6
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Lizurek G., Rudziński Ł. (2012) Response of seismic activity in mines to the stress changes due to mining induced strong seismic events, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 53 (2012) 151–158,
 • Lasocki, S., Urban, P. (2011) Bias, variance and computational properties of Kijko’s estimators of the upper limit of magnitude distribution, Mmax, Acta Geophysica, vol. 59, no. 4, Aug. 2011, pp. 659-673, doi: 10.2478/s11600-010-0049-y
 • Lasocki, S., V. G. Karakostas, and E. E. Papadimitriou (2009), Assessing the role of stress transfer on aftershock locations, J. Geophys. Res., 114, B11304, doi:10.1029/2008JB006022
 • Lasocki, S. (2009) Key-note lecture: Probabilistic seismic hazard analysis for mining-induced seismicity, In: Controlling Seismic Hazard and Sustainable Development of Deep Mines, C. Tang (Ed.): Proc. Seventh Int. Symp. on Rockburst and Seismicity in Mines 21-23 August 2009, Dalian, China, Rinton Press, New York, pp. 59-72
 • Węglarczyk, S., Lasocki, S. (2009) Studies of short and long memory in mining-induced seismic processes. Acta Geophysica 57, 696-715, doi: 10.2478/s11600-009-0021-x
 • Lasocki, S., Orlecka-Sikora, B. (2008) Seismic hazard assessment under complex source size distribution of mining-induced seismicity. Tectonophysics 456, 28-37, doi: 10.1016/j.tecto.2006.08.013
 • Lasocki, S., Papadimitriou, E. E. (2006), Magnitude distribution complexity revealed in seismicity from Greece, J. Geophys. Res., 111, B11309, doi:10.1029/2005JB003794
 • Orlecka-Sikora, B., Lasocki, S. (2005) Nonparametric characterization of mining induced seismic sources. Proc. Sixth Int. Symp. on Rockburst and Seismicity in Mines 9-11 March 2005, Australia (Potvin, Y., Hudyma, M., eds.), Australian Centre for Geomechanics, Nedlands, pp. 555-560.
 • Lasocki, S. (2005) Probabilistic analysis of seismic hazard posed by mining induced events. Controlling Seismic Risk, Proc. Sixth Int. Symp. on Rockburst and Seismicity in Mines 9-11 March 2005, Australia (Potvin, Y., Hudyma, M., eds.), Australian Centre for Geomechanics, Nedlands, pp. 151-156.
 • Olszewska D., Lasocki S. (2004) Application of the horizontal to vertical spectral ratio technique for estimating the site characteristics of ground motion caused by mining induced seismic events. Acta Geophys. Pol. 52 No.3, 301-318
 • Lasocki, S. (2001) Quantitative evidences of complexity of magnitude distribution in mining-induced seismicity: Implications for hazard evaluation. Rockbursts and Seismicity in Mine: Dynamic rock mass response to mining (van Aswegen, G., Durrheim, R.J., Ortlepp, W.D. eds.) SAIMM S27, Johannesburg, 543-550.
 • Kijko, A, Lasocki, S, Graham, G. (2001) Nonparametric seismic hazard analysis in mines. Pure Appl. Geophys. 158, 1655-1676.
 • Gibowicz, S.J., Lasocki, S. (2001) Seismicity induced by mining: Ten years later. Advances in Geophysics 44, 39-181

WAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE, EKSPERTYZY I KONSULTACJE:

ZAGRANICZNE
 • 1995 – 1998 Identyfying and separating from a sequence of mine tremors series of events generated by a single process. Special Contract SPC-95-4029 European Office of Aerospace Research and Development USAF, Londyn (kierownik projektu)
 • 1998 – 1999 Quantification of Seismic Hazard from Seismic Events in Mines. Safety in Mines Research Advisory Committee, Pretoria, RSA. (konsultant)
 • 1999 Identification of rock mass discontinuities in a cluster of seismic event hypocenters. Safety in Mines Research Advisory Committee, Pretoria, RSA, GAP 622. (konsultant)
 • 2000 Seismic Hazard Assessment in Mines: Analysis of Currently Used Probabilistic Techniques and Recommended Approach. Safety in Mines Research Advisory Committee, Pretoria, RSA. (wykonawca
 • 2000 Survey and assessment of techniques used to quantify the potential for rock mass instability. Safety in Mines Research Advisory Committee, Pretoria, RSA, GAP 608. (konsultant)
 • 2004 – 2005 An intensive ten-day introductory training session on strong motions for engineers and technicians from the Libyan Centre for Remote Sensing and Space Sciences (LCRSSS) UNESCO Consultant Contract No: 4500017304. (konsultant)
 • 2006 An advanced training session on strong motion for engineers and technicians from the Libyan Centre for Remote Sensing and Space Sciences (LCRSSS) UNESCO Consultant Contract No: 4500032816. (konsultant)
 • 2006 – 2007 Time-varying non-parametric approach to seismic hazard assessment for natural seismicity in Greece and induced seismicity from mines in Poland. Międzyrządowa komisja mieszana polsko-grecka d/s współpracy naukowo technicznej. (kierownik zespołu polskiego)
 • 2008 – 2009 Expert Panel on Seismic Monitoring Applicable to Deep Coal Mines NIOSH and U.S. Congress. (członek zespołu ekspertów)
 • od 2010 European Plate Observing System  ESFRI – co-chair of the Working Group 10: Infrastructures for Geo-resources
 • 2013 – 2014 International Commission On Hydrocarbon Exploration And Seismicity In The Emilia Region (ICHESE) Department of Civil Protection of the Presidence of Council of Ministers of Rep. of Italy – Member of the Commission

 

WYBRANE PROJEKTY KRAJOWE OD 2010 R.

 • Ocena wpływu eksploatacji górniczej złoża rudy miedzi na bezpieczeństwo składowiska Żelazny Most w okresie do czerwca 2010 r. (2010) Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. Rudna, Kierownik zespołu ds. analizy zagrożenia sejsmiczne
 • Analiza interakcji pomiędzy wstrząsami w sejsmiczności naturalnej i indukowanej pracami górniczymi dla oceny zmiennego w czasie zagrożenia sejsmicznego, (2010-2012), N N525 393539 MNiSW, Kierownik projektu
 • Aktualizacja prognozy oddziaływania sejsmicznego ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice na OUOW „Żelazny Most” obejmująca okres działalności górniczej  (2011) Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. Rudna – Kierownik projektu.
 • Szczegółowa prognoza oddziaływania wstrząsów indukowanych działalnością górniczą i deformacjami powierzchni terenu na OUOW „Żelazny Most”  z uwzględnieniem jego rozbudowy oraz rozwoju wydobycia złoża rudy miedzi do roku 2042 (2012) Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. Rudna – Kierownik projektu.
 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (2013-2015) Narodowe Centrum Badań I Rozwoju– Kierownik projektu

CZŁONKOWSTWO:

 • Komitet Geofizyki PAN – członek od 2003
 • Narodowy Komitet ds. Międzynarodowej Unii Geodezji I Geofizyki (IUGG) – członek od 2008
 • Triggered and Induced Seismicity (TAIS) Working Group of International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior (IASPEI) – przewodniczący of 2007
 • Przedstawiciel krajowy w Międzynarodowej Asocjacji Sejsmologii I Fizyki Wnętrza Ziemi (IASPEI) – od 2010
 • Międzynarodowy Komitet Doradczy ds. Sympozjów Rockbursts and Seismicity in Mines (RaSiM) – członek od 1993
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:
PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH
 • Dorota Olszewska „Ocena efektów lokalnych i struktury częstotliwościowej sygnałów sejsmometrycznych dla poprawy dokładności prognozy rozprzestrzeniania drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym” obroniona Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 2008
 • Beata Orlecka-Sikora „Zastosowanie technik ponownego losowania do poprawy dokładności wyników probabilistycznej analizy hazardu sejsmicznego” obroniona Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 2005
 • Anna Laskownicka „Ocena możliwości wykorzystania wybranych parametryzacji rozkładu epicentrów wstrząsów górniczych w prognozie zagrożenia sejsmicznego” obroniona Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 2002
 • Janusz Mirek „Rozległy system pomiarowo-interpretacyjny drgań wzbudzanych wstrząsami górniczymi, zrealizowany w technologii Internetu” obroniona Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 2002

PROJEKT BADAWCZY STYPENDYSTY ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 2009

PROJEKT BADAWCZY STYPENDYSTY UNIVERSITY OF PALERMO 1996-1997

PROMOTOR 16 PRAC MAGISTERSKICH

 • Opracowanie programów, wykłady i ćwiczenia w ramach Studiów Doktoranckich i Podyplomowych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków z przedmiotów: sejsmologia, sejsmologia górnicza, sejsmometria, metodyka badań naukowych
 • Opracowanie programów, wykłady i ćwiczenia w ramach studiów magisterskich i inżynierskich na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków z przedmiotów: podstawy informatyki, statystyka matematyczna, przetwarzanie danych geofizycznych, trzęsienia ziemi, modele matematyczne i fizyczne w geofizyce, sejsmologia, sejsmologia górnicza, sejsmometria
 • Opracowanie programów, wykłady i ćwiczenia w ramach I-go (B.Sc.) stopnia kształcenia na Faculty of Mining and Petroleum Al Fateh University, Trypolis, Libia z przedmiotów: Earthquake Seismology, Geophysical Data Processing, Theory of Seismic Prospecting, Seismic Data Processing, Computer Modeling in Geophysics, Petrophysics, Introduction to Geophysical Prospecting.

INNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:

 • Redaktor Naczelny, Acta Geophysica (2006 - 2009)
 • Redaktor Pomocniczy, Pure and Applied Geophysics (2005)
 • Redaktor Pomocniczy, Acta Geophysica (2010 - 2013)