DR INŻ. PIOTR KLEJMENT

e-mail: pklejment@igf.edu.pl

strona internetowa: piotr-klejment.cba.plWykształcenie

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej - Fizyka Techniczna

     studia inżynierskie: Materiały i Nanostruktury

               praca inżynierska: "Optymalizacja parametrów pomiaru ciepła właściwego aluminium metodą skaningowej                                                                   kalorymetrii różnicowej z modulacją temperatury"

     studia magisterskie: Ekologiczne Źródła Energii                   

               praca magisterska: "Analiza EXAFS struktury lokalnej amorficznego stopu Cu-Zr

                                             w warunkach wysokiego ciśnienia"

 


Moja przygoda z Instytutem Geofizyki PAN rozpoczęła się w 2012 roku, kiedy to w ramach praktyk studenckich zajmowałem się w Instytucie "Implementacją techniki Fast Sweeping Method do probabilistycznej lokalizacji wstrząsów sejsmicznych z uwzględnieniem niejednorodnej dyskretyzacji przestrzennej". W kolejnych latach kontynuowałem współpracę i brałem udział w realizacji projektu badawczego "Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełengo sejsmicznego pola falowego".

Od października 2014 roku zostałem doktorantem w Instytucie Geofizyki i zajmuję się symulacjami komputerowymi źródła trzęsienia ziemi.