PROF. DR HAB. ZBIGNIEW CZECHOWSKI, PROF. PAN

Kierownik Zakładu

Zakład Geofizyki Teoretycznej
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
01-452 Warszawa, ul. Ks. Janusza 64,
e-mail: zczech@igf.edu.pl
tel. 48 22 6915683

Wykształcenie

1974-1979
studia wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
tytuł magisterski w 1979 r.
Praca magisterska: „Badanie widma operatora zderzeń w równaniu Boltzmanna” .

1979-1983
studia doktoranckie w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk,
stopień doktorski w 1984 r. 
Praca doktorska: „Propagacja dźwięku w gazach monoatomowych i w binarnych mieszaninach gazów monoatomowych w szerokim zakresie częstotliwości” .

stopień doktora habilitowanego w 1994 r. 
Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk
Rozprawa habilitacyjna:  ”A kinetic model of the evolution of cracks”.

tytuł profesora nauk o Ziemi,  luty 2015 r.


Praca zawodowa

od 1 października 1983 w Instytucie Geofizyki, Polskiej Akademii Nauk
od 1.10.1983 - jako asystent
od 1.02.1985 - jako adiunkt
od 1.11.1995 - jako docent
od 1.10.2010 - jako profesor nadzwyczajny
1.06.2004 –30.06.2008 - kierownik Zakładu Dynamiki Wnętrza Ziemi  IGF  PAN
1.07.2008 –31.03.2010 - kierownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi  IGF  PAN
1.04.2010 – 30.09.2014 - kierownik Zespołu Dynamiki Wnętrza Ziemi  IGF  PAN
od 1.10.2014  - kierownik Zakładu Geofizyki Teoretycznej IGF PAN


Tematyka naukowa

procesy stochastyczne, analiza szeregów czasowych, nieliniowe modelowanie szeregów czasowych, fraktale i multifraktale, rozkłady potęgowe, automaty komórkowe, ewolucja szczelin, kinetyczna teoria szczelin, fizyka trzęsień ziemi, powstawanie planet, dynamika planetezymali.

Wyróżnienia

Nagroda Polskiej Akademii Nauk w 1990 r. za wybitne osiągnięcia naukowe

Doświadczenie zagraniczne:

Istituto di Astrofisica Spaziale, CNR, Rome, research stay;1988
Earthquake Research Institute, University of Tokyo,
research stay;1993, 1995
Institute of Seismology and Volcanology, Hokkaido University, visiting professor, 2003

Institute of Methodologies for Environmental Analysis CNR, Tito, Italy, research stay; 2011, 2012, 2013, 2015, 2018.

National Institute of Geophysics and Volcanology CNR, Rome, Italy, research stay; 2015

M. Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, research stay; 2015
University of Chile, Santiago, Chile, research stay; 2017, 2018, 2019


Projekty badawcze

1.  Modelowanie, analiza i prognozowanie układów złożonych: interdyscyplinarny aspekt modeli geofizycznych, (6P04D03609), 1.09.1995 – 31.08.1997 – kierownik projektu

2.  Modelowanie własności efektywnych skał spękanych i ośrodków porowatych z uwzględnieniem odkształcalnego szkieletu, (6P04D03915), 1.10.1998 – 31.03.2001, (kierownik: dr Włodzimierz Bielski) -  główny wykonawca

3.  Projekt badawczy KBN: Analiza globalnych praw rządzących zachowaniem się złożonych układów geofizycznych – zastosowanie do badań procesów zniszczenia w ogniskach trzęsień ziemi, 1.10.1999 – 31.05. 2002,   -   kierownik projektu

4.  Modelowanie ośrodków porowatych: struktury hierarchiczne, przepływy jedno - i wielofazowe, (3P04D00725), 17.10. 2003  – 16.10.2007, (kierownik: dr Włodzimierz Bielski) -  główny wykonawca

5.  Triggering and synchronization of seismic/acoustic events by weak external forcing as a sign of approaching the critical point”, Projekt INTAS Unii Europejskiej Nr 05-1000008-7889, 1.12.2006 – 31.05.2009, kraje uczestniczące: Polska, Włochy, Gruzja, Rosja, (koordynator projektu: prof. dr hab.  Roman Teisseyre) – główny wykonawca i zastępca koordynatora

6.  Projekt międzynarodowy współfinansowany przez Ministerstwo (dec30/W-INTAS/2007/0): „Wzbudzanie i synchronizacja za pomocą słabych oddziaływań zjawisksejsmiczno-akustycznych w otoczeniu ich punktu krytycznego”, 1.12.2006 – 31.05.2009,  (koordynator projektu: prof. dr hab.  Roman Teisseyre) – główny wykonawca

7.  Projekt PAN-CNR, “Development of innovative nonlinear time series tools for dynamical systems”, (Z. Czechowski, L. Telesca), (2010-2012) – koordynator strony polskiej  i główny wykonawca

8.  Projekt NCN: „Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania  szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce”, DEC 2012/05/B/ST10/00598, (28.01.2013 – 27.07.2015) - kierownik projektu

9. Projekt NCN: "Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p geofizycznych szeregów czasowych", (2017 - 2020) - kierownik projektu

10. Projekt NCN: "Wpływ pamięci i nieliniowości na zachowanie się wartości ekstremalnych w geofizycznych szeregach czasowych z długą persystencją o skończonym zasięgu", (2023 - 2026) - kierownik projektu

Członkostwo w organizacjach i gremiach naukowych

1.  Komitet Geofizyki PAN  – członek (1995-1998, 2003-2023)
2.  Rada Naukowa Instytutu Geofizyki PAN -  członek od 1996 r., sekretarz (2006-2010)
3.  Oddział Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego – Przewodniczący Oddziału (2006 r.- 2014 r.)
4.  Polskie Towarzystwo Geofizyczne – w Prezydium PTGeof. (od 2013 r)
5.  Acta Geophysica  -  redaktor prowadzący (Associate Editor) 2006 – 2017

6. Przegląd Geofizyczny - Redaktor Naczelny (od 2017 r.)

 


Lista wybranych publikacji:

Telesca L. and  Z. Czechowski, Fisher–Shannon Investigation of the Effect of Nonlinearity of Discrete Langevin Model on Behavior of Extremes in Generated Time Series, Entropy 2023, 25, 1650.

 

Petelczyc M, and Z. Czechowski, Effect of nonlinearity and persistence on multiscale irreversibility, non-stationarity, and complexity of time series - Case of data generated by the modified Langevin model, CHAOS 33, 2023, 053107.

 

Matcharashvili T., Czechowski Z.,  Chelidze T.,  Zhukova N., Changes in the dynamics of seismic process observed in the fixed time windows; case study for southern California 1980-2020, Phys. Earth Planet. Int. 319, 2021, 106783.

 

Czechowski Z., Discrete Langevin-type equation for p-order persistent time series and procedure of its reconstruction, CHAOS 31, 2021, 063102.

 

Telesca L. and  Z. Czechowski, Clustering of extreme events in time series generated by the fractional Ornstein-Uhlenbeck equation, CHAOS 28, 2020, 083128.

 

Matcharashvili T., Z. Czechowski, and N. Zhukova, Mahalanobis distance-based recognition of changes in the dynamics of a seismic process, Nonlin. Processes Geophys., 26, 291–305, 2019.

 

Czechowski Z., Modelling of persistent time series by the nonlinear Langevin equation, pp.141-159, [in] Complexity of Seismic Time Series: Measurements and Application, Chelidze T., Vallianatos F., Telesca L. [Eds.], Elsevier 2018.

 

Telesca L. and Czechowski Z., Relation between HVG-irreversibility and persistence in the modified Langevin equation. CHAOS 28, 2018, 073107.

 

Pasten D., Czechowski Z. and Toledo B., Time series analysis in earthquake complex networks, CHAOS 28, 2018, 083128.

 

Czechowski Z., Budek A., and M. Białecki; Bi-SOC-states in one-dimensional random cellular automaton, CHAOS, 27, 5, 103123, (2017).

Czechowski, Z.; Telesca L., Detrended fluctuation analysis of the Ornstein-Uhlenbeck process:  stationarity versus nonstationarity, CHAOS, 26, 113109 (2016).

Czechowski Z., Reconstruction of the modified discrete Langevin equation from persistent time series, CHAOS 26, 053109 (2016).

Czechowski Z., Lovallo M. and Telesca L., Multifractal analysis of visibility graph-based Ito-related connectivity time series, CHAOS 26, 023118 (2016).

Telesca L., Czechowski Z., and Lovallo M., Multifractal analysis of time series generated by discrete Ito equations, CHAOS 25, 063113 (2015).

Czechowski Z., On microscopic mechanisms which elongate the tail of cluster size distributions: an example of Random Domino Automaton, PURE AND APPLIED GEOPHYSICS 172, 2075-2082  (2015).

Białecki M. and Czechowski Z., Random Domino Automaton – modeling macroscopic properties by means of microscopic rules, [in] Achievements, History and Challenges in Geophysics: 60th Anniversary of the Institute of Geophysics,  Polish Academy of Sciences, (eds) R. Bialik, M. Majdański, M. Moskalik, 2014, Geoplanet, Springer, pp. 223-241.

Czechowski Z., On reconstruction of the Ito-like equation from persistent time series, Acta Geophysica, (2013), DOI:10.2478/s11600-013-0117-1.

Białecki M. and Z. Czechowski, On one-to-one dependence of rebound parameters on statistics of clusters: exponential and inverse-power distribution out of Random Domino Automaton, J. Phys. Soc. Jpn. 82, (2013) 014003. http://dx.doi.org/10.7566/JPSJ.82.014003.

Czechowski Z. and M. Białecki, Three-level description of the domino cellular automaton, Journal of Physics A: Math. Theor. 45, (2012), 155101 (19pp).

Czechowski Z. and M. Białecki,  Ito equations out of domino cellular automaton with efficiency parameters, Acta Geophysica, 60, no 3, (2012), 846-857.

Telesca L. and Z. Czechowski, Discriminating geoelectrical signals measured in  seismic and aseismic areas by using Ito models, Physica A, 391 (2012), 809-818.

Czechowski Z., and L. Telesca, Construction of Ito model for geoelectrical signals, Physica A 390 (2011), 2511-2519.

Teisseyre R. and Z. Czechowski, Processes in Micro-Fracture Continuum, Chapter 4 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) “Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes”, Springer 2010, 51-62.

Czechowski Z., The importance of privilege for appearance of long-tail distributions, Chapter 7 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) “Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes”, Springer 2010, 97-121.

Białecki M. and Z. Czechowski "On a simple stochastic cellular automaton with avalanches: simulation and analytical results", Chapter 5 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) “Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes”, Springer 2010, pp. 63-75.

Czechowski Z. and M. Białecki "Ito equations as macroscopic stochastic models of geophysical phenomena - construction of the models on a base of time series and analytical derivation", Chapter 6 in V. De Rubeis, Z. Czechowski and R. Teisseyre (Eds.) “Synchronization and triggering: from fracture to earthquake processes”, Springer 2010, pp. 77-96.  

Czechowski Z., Rozmarynowska A., 2008,  The importance of the privilege for appearance of inverse-power solutions in Ito equations,  Physica A,  387, 2008, 5403-5416.

Czechowski Z., 2005, The importance of the privilege in resource redistribution models for appearance of inverse-power solutions,  Physica A, 345 , 92-106.  

Czechowski Z., 2003, The privilege as the cause of the power distributions in geophysics, Geophys. J. Int., 154, 754-766.

Czechowski Z., 2001,  Transformation  of random distributions into power-like distributions due to  non-linearities: application to geophysical phenomena ,  Geophys. J. Int., 144, 197-205.

Czechowski Z., 1993, A kinetic model of nucleation, propagation and fusion of cracks, J. Phys. Earth, 41, 127-137.

Czechowski Z., 1991, A kinetic model of crack fusion, Geophys. J. Int., 104, 419-422,