Webinaria zaplanowane

Anna Wielgopolan webinarium

polarne migracje, 6 marca, GODZ. 17.00

Dla zwierząt żyjących w Arktyce życie to nieustanne balansowanie na krawędzi – wsłuchiwanie się we wskazówki otoczenia i głos instynktu. Wskazówki sezonowe, takie jak cieplejsze temperatury wiosną lub chłodniejsze temperatury jesienią, mówią zwierzętom, kiedy łączyć się w pary, kiedy i gdzie szukać pożywienia oraz kiedy i dokąd migrować. Czy podróżują daleko? Kto jest rekordzistą? Z jakimi niebezpieczeństwami muszą się zmierzyć? I... w zasadzie po co?
Prelegentka: Anna Wielgopolan – z wykształcenia przyrodnik, z zamiłowania popularyzator nauki.

Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się przez formularz: https://forms.office.com/e/xRSm7u2D5V


Dzień wody webinar

Dzień wody – naszego wrażliwego skarbu!, 22 MARCA, GODZ. 10.00

Światowy Dzień Wody to okazja do zastanowienia się, czemu ta substancja, choć tak powszechna, jest jednocześnie cennym zasobem i to takim, który może się nam wyczerpać łatwiej niż myślimy. Porozmawiamy o użyciu wody, jakimi zasobami dysponujemy, jakie są zagrożenia dla wód oraz jakie zagrożenia niosą ze sobą powodzie i susze. Spotkanie dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.

Prelegent: Dr inż. Łukasz Przyborowski - młody naukowiec, ukończył studia na kierunku ochrona środowiska na Politechnice Warszawskiej, koncentrując się na tematyce związanej z zasobami wodnymi. W Instytucie Geofizyki PAN dołączył do Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki, gdzie zajął się badaniem zjawisk fizycznych w naturalnych rzekach w obecności roślinności. Zawsze szuka drugiej strony medalu, przez co łatwo przychodzi mu analizowanie złożonych zależności między działalnością człowieka a środowiskiem. W ostatnim czasie podjął temat transportu plastiku w rzekach, co ma nadzieję, przyczyni się ostatecznie do poprawy stanu wód.
Aby wziąć udział w webinarium, należy zapisać się przez formularz: https://forms.office.com/e/xRSm7u2D5V