Obserwatoria

Instytut Geofizyki PAN  jest jedyną instytucją w kraju, prowadzącą monitoring globalnych pól geofizycznych w zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów fizyki atmosfery.

  Instytut kieruje działalnością  kilku obserwatoriów i stacji na terenie Polski oraz Polskiej Stacji Polarnej Hornsund w archipelagu Spitsbergen. Obserwatoria w Belsku, Świdrze,Raciborzu, Książu i w Helu, oraz stałe stacje sejsmiczne w Suwałkach, Niedzicy, Górce Klasztornej, Kalwarii Pacławskiej rejestrują  zjawiska  geofizyczne, które przekazywane są w sposób ciągły do Światowych Centrów Danych.