dr hab. inż. Monika Kalinowska

Profesor IGF PAN 

Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
Kierownik Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-855, e-mail: mkalinow@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2003 - 2008: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Studia doktoranckie w Zakładzie Zasobów Wodnych. Praca doktorska: "Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowego równania transportu masy w powierzchniowych wodach płynących"
 • 1997 - 2003: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków, kierunek: fizyka techniczna, specjalność: fizyka komputerowa.
  Indywidualny tok studiów: "Modelowanie procesów środowiskowych" w Zakładzie Fizyki Środowiska.
  Praca Inżynierska: "Zastosowanie metody Symulowanego Wyżarzania do badania konfiguracji stanu podstawowego molekuł Wignera w kropkach kwantowych. Praca Magisterska: "Modelowanie mieszania się wód rzecznych na przykładzie Rudawy i Wisły"

Zatrudnienie

 • od 2019:  Instytut Geofizyki PAN, Prof. PAN;
 • 2010 – 2019:  Instytut Geofizyki PAN, Adiunkt;
 • 2002 – 2003:  European Organization for Nuclear Research, Genewa, Szwajcaria

Zainteresowania badawcze

 • Modeleowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powierzchniowych wodach płynących.
 • Zastosowanie metod numerycznych w mechanice płynów.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2019 - wyróżnienienie przez Radę Naukową Instytutu Geofizyki PAN dzieła habilitacyjnego pt: „Modelowanie transportu zanieczyszczeń termicznych w rzekach”
 • 2016 - wyrózniająca ocena aktywności naukowej pracownika IGF PAN
 • 2005 - wyróżnienie na I Warszawskim Seminarium Naukowym Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki: "Kształtowanie i Ochrona Zasobów Środowiska", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa;
 • 2005 - Stypendium International Centre for Mechanical Sciences, Udine, Włochy
 • 2005 - Stypendium Young Scientist's Travel Award for Europeans (YSTA)
 • 2004 - Stypendium The Sendzimir Foundation, USA
 • 2002 - Stypendium: CERN Technical Students Programme, European Organization for Nuclear Research, Genewa, Szwajcaria 
 • 2001 - Stypendium: CERN Summer Students 2001 Programme, European Organization for Nuclear Research, Genewa, Szwajcaria
 • 2000 - IV miejsce w XXI Sesji Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH}, Kraków

Projekty naukowe

 • 2019 - 2021; Projekt BRITEC, Bringing Research Into the Classroom, Erazmus plus, komisja europejska; wykonawca;
 • 2013 - 2016; Projekt badawczy IUVENTUS PLUS Nr IP2012 028772:  Dwuwymiarowa analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń termicznych w powierzchniowych wodach płynących; Kierownik projektu
 • 2013 - 2015; Projekt badawczy IUVENTUS PLUS NrIP2012040672: Prognozowanie temperatury wody w rzekach za pomocą modeli empirycznych; wyknawca
 • 2011 - 2016; Projekt PRELUDIUM finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2011/01/N/ST10/07395): Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbraniowe; wykonawca
 • 2011 - 2012; Projekt badawczy dla młodych naukowców IGF PAN Nr 1a/IGF PAN/2011; "Rozwój grupy ekspertów w zakresie geofizycznej oceny i monitoringu lokalizacji obiektów jądrowych w Polsce"; wykonawca;
 • 2005 - 2008; Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2P04D 02629; "Procesy transportowe w korytach rzecznych"; wykonawca;
 • 2006 - 2007; Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NR N30601631/0973; "Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowego równania transportu masy w powierzchniowych wodach płynących" główny wykonawca

Ekspertyzy naukowe

 • 2011: Prognoza rozprzestrzeniania się wód pochłodniczych wprowadzonych do Wisły z EC Żerań, oraz oszacowanie wzrostu temperatury w kanale Żerańskim, wykonana dla LEMITOR Sp. Z o.o.
 • 2010: Prognoza zmian temperatury wody w Wiśle poniżej zrzutu wody chłodniczej z elektrowni gazowo-parowej, wykonana dla HYDROPROJEKT Sp. Z o.o.

Publikacje w czasopismach z listy Web of Science

 1. Kalinowska M.B., Västilä K., Kozioł A., Rowiński P.M., Kiczko A., Kubrak J. (2020). Modelling of velocity distribution in a channel partly covered by submerged vegetation. W: Kalinowska M., Mrokowska M., Rowiński P. (ed) Recent Trends in Environmental Hydraulics. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham.doi:10.1007/978-3-030-37105-0_8
 2. Kalinowska M.B., Mrokowska M., Rowiński P.M. (2020). Recent Trends in Environmental Hydraulics. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham.doi:10.1007/978-3-030-37105-0
 3. Kalinowska M.B., Västilä K., Rowiński P.M. (2019). Solute transport in complex natural flows; Acta Geophysica, 67(3), 939-942. doi:10.1007/s11600-019-00308-z
 4. Kalinowska M.B., (2019). Effect of water–air heat transfer on the spread of thermal pollution in rivers; Acta Geophysica, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00252-y
 5. Rowiński P.M, Västilä K., Aberle J., Järvelä J., Kalinowska M.B., (2018). How vegetation can aid in coping with river management challenges: A brief review; Ecohydrology and Hydrobiology, 18(4), 345-354
 6. Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., (2018). Free Surface Flows and Transport Processes; GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham, DOI:10.1007/978-3-319-70914-7
 7. Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., (2018). Sensitivity Analysis for the Water-Air Heat Exchange Term; In: Kalinowska M., Mrokowska M., Rowiński P. (eds) Free Surface Flows and Transport Processes. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-70914-7_13
 8. Piotrowski A.P., Napiorkowski M.J., Kalinowska M., Napiorkowski J.J., Osuch M., (2016). Are Evolutionary Algorithms Effective in Calibrating Different Artificial Neural Network Types for Streamwater Temperature Prediction?; Water Resources Management, 30(3), 1217-1237
 9. Kalinowska M. B., Rowinski P. M., (2015). Thermal Pollution in Rivers—Modelling of the Spread of Thermal Plumes; W: (ed. P. Rowiński, A. Radecki-Pawlik) Rivers – Physical, Fluvial and Environmental Processes; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 591-613
 10. Mrokowska M., Rowiński P. M., Kalinowska, M. B., (2015). A methodological approach of estimating resistance to flow under unsteady flow conditions; Hydrol. Earth Syst. Sci., 19, 4041-4053
 11. Mrokowska M.M., Rowiński R.M., Kalinowska M.B., (2015). Evaluation of friction velocity in unsteady flow experiments, Journal of Hydraulic Research, 53(5), 659-669
 12. Kalinowska M. B., Rowinski P. M., (2014). Modeling of the spread of thermal pollution in rivers with limited data In Schleiss A.J. et al.(Eds), 7th International Conference on Fluvial Hydraulics (River Flow), Lausanne, SWITZERLAND
 13. Rowiński P.M., Kalinowska, M.B., (2013). Pioneering Works in Polish Environmental Hydraulics: The Flavor of World-Class Science, W: (ed. P. Rowiński) Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 1-18
 14. Mrokowska M.M., Rowiński P.M., Kalinowska, M.B., (2013).The uncertainty of measurements in river hydraulics – the case of the friction velocity evaluation based on an unrepeatable experiment, W: (ed. P. Rowiński) Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 195-206
 15. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2012). Uncertainty in computations of the spread of warm water in a river – lessons from Environmental Impact Assessment; Hydrol. Earth Syst. Sci., 16, 4177-4190
 16. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., Kubrak J. i Mirosław-Świątek D., (2012). Scenarios of the spread of a waste heat discharge in a river Vistula River case study; Acta Geophysica, Volume 60, Number 1, Versita & Springer-Verlag
 17. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2007). Truncation errors of selected finite difference methods for 2D advection-diffusion equation with mixed derivatives Acta Geophysica Volume 55, Number 1, (Pages 104-118)
 18. Rowiński P. M., Kalinowska M. B., (2006). Admissible and inadmissible simplifications of pollution transport equations River Flow 2006, International Conference on Fluvial Hydraulics, September 6 - 8, 2006 Lisbona, Portugal
 19. Alexandrov I., Barczyk M. et al., (2004). Online Software for the ATLAS Test Beam Data Acquisition System IEEE Transaction on Nuclear Science June 2003, Volume 51 No.3 (Page 578-584)

Inne publikacje

 1. Kalinowska M.B., Rowiński P.M., Okruszko T., Nones M. (2021). 6th IAHR Europe Congress Book of Abstracts, “Hydro-environment research and engineering. No frames, no borders”, ISBN: 978-83-66847-01-9, DOI: 10.24425/136660 (redakcja)
 2. Kalinowska M.B.Goździk A. (2021). Citizen science initiative of observing seasonal change of river riparian vegetation and microclimate of river valleys. W: Kalinowska M.B., Rowiński P.M., Okruszko T., Nones M. (2021). 6th IAHR Europe Congress Book of Abstracts, “Hydro-environment research and engineering. No frames, no borders” 
 3. Västilä K., Kalinowska M.B., i. in. (2021). Influence of vegetation maintenance on flow and mixing in an agricultural ditch: preliminary results from field investigations. W: Kalinowska M.B., Rowiński P.M., Okruszko T., Nones M. (2021). 6th IAHR Europe Congress Book of Abstracts, “Hydro-environment research and engineering. No frames, no borders” 
 4. Kalinowska M.B. Goździk A.(2021). Porozmawiajmy o wodzie.  ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2020 | Nr 2 (62) Woda | 51-53
 5. Rowiński P.M., Kalinowska M.B., Västilä K., (2018). Heat and Mass Transport under Complex Natural Conditions – Review; IN Proc. of the 5 th IAHR Europe Congress — New Challenges in Hydraulic Research and Engineering, doi:10.3850/978-981-11-2731-1_228-cd
 6. Kalinowska M.B., Rowiński P.M., Magnuszewski A., (2018). Impact of initial conditions on the prediction of the spread of thermal pollution in rivers; E3S Web of Conferences 40, 05048, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184005048
 7. Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., (2016). Role of heat exchange between water and atmosphere in models of thermal pollution in rivers; 12th International Conference on Hydroscience & Engineering, Hydro-Science & Engineering for Environmental Resilience; November 6-10, 2016, Tainan, Taiwan
 8. Kalinowska M.B., Mrokowska M.M., Rowiński P.M., (2015). Analysis of processes affecting the thermal pollution spreading in rivers; 36th IAHR World Congress, Haga, Holandia
 9. Kalinowska M.B., Rowiński P. M., (2012). Uncertainty in computations of the spread of warm water in a river; Proc. 2nd IAHR Europe Congress, Monachium
 10. Rowiński P.M., Kalinowska M.B., (2012). Pioneering works in Polish environmental hydraulics. The flavor of world-class science; Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; 32nd International School of Hydraulics; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer
 11. Mrokowska M., Rowiński P. M., Kalinowska M. B., (2012). The uncertainty of measurements in river hydraulics - the case of the friction velocity evaluation based on an unrepeatable experiment.; Experimental and Computational Solutions of Hydraulic Problems; 32nd International School of Hydraulics; Series: GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences; Springer
 12. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2009). Modified Equation Approach applied to 2D advection-diffusion equation with mixed derivatives. 33rd International Association of Hydraulic Engineering & Research (IAHR) Biennial Congress August 9-14, Vancouver
 13. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2008). Monographic Volume. Numerical Solutions of Two-Dimensional Mass Transport Equation in Flowing Surface Waters. Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, E-8 (404)
 14. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2007). Solution of depth-averaged mass transport equation with off-diagonal components of dispersion tensor. The Fifth International Symposium on Environmental Hydraulics (ISEH V), 4-7 December 2007, Tempe, Arizona, USA
 15. Kalinowska M. B.,(2006). Numerical solution of two-dimensional transport equation in rivers Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Zeszyt 1 (33), 2006, Rocznik XIV, SGGW, Warszawa
 16. Kalinowska M. B., Rowiński P. M., (2004). Comparison of numerical schemes for two - dimensional mixing models for rivers XXIV International School of Hydraulics, Hydraulic Problems in Environmental Engineering, Gdansk, September 2004, IBW PAN
 17. Barczyk M., Burckhart-Chromek D. et al., (2003). An on-line Integrated Bookkeeping: electronic run log book and Meta-Data Repository for ATLAS Proceedings of Conference for Computing in High-Energy and Nuclear Physics - CHEP 2003, La Jolla, CA, USA
 18. Kolos S., Barczyk M. et al., (2003). Online Monitoring software framework in the ATLAS experiment Proceedings of Conference for Computing in High-Energy and Nuclear Physics - CHEP 2003, La Jolla, CA, USA
 19. Alexandrov I., Barczyk M.et al., (2003). Verification and Diagnostics Framework in ATLAS Trigger/DAQ Proceedings of Conference for Computing in High-Energy and Nuclear Physics - CHEP 2003, La Jolla, CA, USA
 20. Alexandrov I., Barczyk M.et al., (2002). OBK - An Online High Energy Physics' Meta-Data Repository Proceedings of the 28th International Conference on Very Large Data Bases, Hong Kong SAR, China