Doktoraty

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku.
Dokumentacja postępowań jest udostępniona na stronie BIP IGF PAN PAN zgodnie z art. 188 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Rok 2024
Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2024-01-26 17:08:17
Wprowadził: Anna Cygan
Data udostępnienia: 2019-12-03 13:55:30
Zatwierdził: Marek Lewandowski