dr Ewa Bogdanowicz

Wolontariusz w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-776, e-mail: ewabgd@igf.edu.pl