Ekspertyzy i usługi badawcze

Aktualnie realizowane ekspertyzy i usługi badawcze

Tytuł Kierownik Zleceniodawca Okres realizacji
Nadzór nad pomiarami oddziaływania sejsmicznego eksploatacji górniczej w zakresie sieci obserwacyjnej zapór OUOW Żelazny Most oraz stacji monitorujących zachodnie przedpole OUOW w latach 2017-2019 wraz z udzielaniem konsultacji merytorycznych w zakresie sejsmiki dla potrzeb budowy i wdrożenia systemu SEZAM w latach 2017-2020 prof. Stanisław Lasocki KGHM 2017-2020
Monitoring całkowitej zawartości ozonu w atmosferze oraz natężenia promieniowania UV-B na stacji Belsk w latach 2017-2020 dr hab. Janusz Jarosławski, prof. PAN Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2017-2020
Kontynuacja monitoringu sejsmicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej mgr
Krzysztof Otto
PGE EJ1 2015-2021

Zakończone ekspertyzy i usługi badawcze

Tytuł Kierownik Zleceniodawca Okres realizacji
Przetworzenie danych sejsmicznych z obszaru LGOM (wyznaczenie dla około 1800 budynków zebranych w bazie danych składowej poziomej prędkości drgań od wstrząsów z okresu od daty budowy obiektu do 2014) prof. dr hab. Stanisław Lasocki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2014
Wykonanie pomiarów histerezy magnetycznej i zmian podatności magnetycznej z temp. 20-700 st.C oraz przygotowanie wyników dla 60 próbek z profilu Ferdynadów dr Beata Górka-Kostrubiec Instytut Botaniki PAN 2014
Pomiar anizotropii podatności magnetycznej osadów dr Tomasz Werner Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2014
Badania geofizyczne struktury litosfery w południowo-wschodniej części Strefy Trans-Europejskiego Szwu (TESZ) w rejonie Półwyspu Krymskiego, Morza Azowskiego i szelfu Morza Czarnego

prof. dr hab. Aleksander Guterch

dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN

Wymiana pomiędzy akademiami PAN i NANU 2011-2014
Monitoring całkowitej zawartości ozonu w atmosferze oraz natężenia promieniowania UV-B na stacji Belsk w latach 2014-2016 dr hab. Janusz Jarosławski, prof. PAN Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2014-2016
Nadzór nad pomiarami oddziaływania sejsmicznego eksploatacji górniczej w zakresie sieci obserwacyjnej zapór OUOW Żelazny Most oraz stacji monitorujących zachodnie przedpole OUOW w latach 2014-2016 prof. dr hab. Stanisław Lasocki KGHM Polska Miedź S.A. 2014-2016
Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I mgr Krzysztof Otto Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 2013-2016
Opracowania metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazania optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko-i średnioaktywnych dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy 2013-2016
Prognoza oddziaływania wstrząsów oraz deformacji powierzchni terenu, indukowanych działalnością górniczą oddziałów G23  O/ZG Rudna i LU XI O/ZG Lubin na OUOW "Żelazny Most" z uwzględnieniem jego rozbudowy" prof. Stanisław Lasocki KGHM 2017-2018