dr Artur Szkop

Zakład Fizyki Atmosfery / Department of Atmospheric Research

Instytut Geofizyki PAN / Institute of Geophysics PAS

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 995, e-mail: aszkop@igf.edu.pl