dr hab. Waldemar Jóźwiak

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN  

Kierownik Zakładu Magnetyzmu Ziemskiego

(Geoelektromagnetyzm)
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Ksiecia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915 754
e-mail: jozwiak@igf.edu.pl                


Zainteresowania Naukowe:

· Wszystkie aspekty indukcji elektromagnetycznej w Ziemi
· Głębokie sondowania geomagnetyczne i magnetotelluryczne
· Opracowanie i analiza danych eksperymentalnych
· Modelowanie numeryczne i metody inweryjne
· Struktura skorupy i płaszcza Ziemi
· Mechanizmy przewodnictwa elektrycznego w litosferze i astenosferze


Wybrane publikacje:

 1. Ślęzak, K., Jóźwiak, W., Nowożyński, K., Brasse H., (2016): 3-D Inversion of MT Data for Imaging Deformation Fronts in NW Poland. Pure Appl. Geophys. 173: 2423. doi:10.1007/s00024-016-1275-2
 2. Jóźwiak W., J. Jankowski and T. Ernst, Natural Variations of the Geomagnetic Field: Observations and Application to Study of the Earth’s Interior and Ionosphere, in: R. Bialik et al. (eds.), Achievements, History and Challenges in Geophysics, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, DOI: 10.1007/978-3-319-07599-0_4, _ Springer International Publishing Switzerland 2014.
 3. Jóźwiak, W., 2013, Electromagnetic Study of Lithospheric Structure of Marginal Zone of East European Craton in NW Poland. Acta Geophys., 61, 1101-1129.
 4. Ślęzak, K., Nowożyński, K., Jóźwiak, W., Martens, D., Brasse, H., 2013. Three-dimensional MT modelling for the Pomerania region in NW Poland - 25. Schmucker-Weidelt-Kolloquium für Elektromagnetische Tiefenforschung (Kirchhundem-Rahrbach, Germany 2013), p. 60-64.
 5. Jóźwiak, W., 2012, Large-Scale Crustal Conductivity Pattern in Central Europe and Its Correlation to Deep Tectonic Structures, Pure Appl. Geophys., 169, 10(2012), p. 1737-1747, DOI 10.1007/s00024-011-0435-7.
 6. Jankowski, J., Guterch, A., Jóźwiak, W., Karnkowski, P., O możliwości istnienia złóż gazu ziemnego głęboko pod Karpatami (artykuł dyskusyjny). NAFTA-GAZ, LXIV, Nr 4/2008.
 7. Jankowski J., Jóźwiak.,W., Vozár, J., 2008, Arguments for ionic nature of the Carpathian electric conductivity anomaly. Acta Geophysica, 56, 2, pp. 455-465.
 8. Semenov V.Yu., J. Pek, A. Ádám, W. Jóźwiak, B. Ladanyvskyy, I. M. Logvinov, P. Pushkarev, J. Vozar, 2008. Electrical structure of the upper mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project. Acta Geophysica. 56, 4, pp. 957-981.
 9. Ernst,T., Brasse, H., Cerv, V., Hoffmann, N., Jankowski, J., Jozwiak, W., Kreutzmann, A., Neska, A., Palshin, N., Pedersen, L., Smirnov, M. Sokolova, Varentsov I., Electromagnetic images of the deep structure of the Trans-European Suture Zone beneath Polish Pomerania., Geophysical Research Letters, Vol. 35, L15307, doi:10.1029/2008GL034610, 2008.
 10. Marianiuk, J., Jóźwiak, W., Neska, A., Neska, M., 2007, Underwater magnetometr MG 01/2003 for geomagnetic offshore soundings. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc.C-99 (398).
 11. Pushkarev, P. Yu., Ernst, T., Jankowski, J., Jozwiak, W., Lewandowski, M., Nowozynski, K. and Semenov V. Yu., 2007. Deep resistivity structure of the Trans-European Suture Zone in Central Poland. Geophys. J. Int., v. 169, No. 3, p. 926-940.
 12. H. Brasse, V. Cerv, T. Ernst, N. Hoffmann, J. Jankowski, W. Jozwiak, T. Korja, A. Kreutzmann, A. Neska, N. Palshin, L. B. Pedersen, G. Schwarz, M. Smirnov, E. Sokolova, and I. M. Varentsov, 2006, “ Probing the electrical conductivity structure of the Trans-European Suture Zone”, EOS Transactions, AGU, 87 (29), p. 281, 287.
 13. Semenov V. Yu. and W. Jozwiak, 2006, Lateral variations of the mid-mantle conductance beneath Europe., Tectonophysics, 416, pp.279-288.
 14. Jóźwiak, W., Ernst, T., 2005, Main conductivity anomalies in Poland in relation to geological structure., Pubs. Inst. Pol. Acad. Sc., C-95(386).
 15. Jóźwiak, W., Neska, A., 2005, Electromagnetic sounding in SW Baltic region: significant induction anomaly indicated by perturbation vectors., Pubs. Inst. Pol. Acad. Sc., C-95(386).
 16. Jankowski, J., Praus, O., Jóźwiak, W., 2005, „Carpathian Anomaly of Electrical Conductivity: History of its Discovery and its Interpretation.”, Pubs. Inst. Pol. Acad. Sc., C-95(386).
 17. Semenov V. Yu. and Jozwiak W. 2005, Estimation of the Upper Mantle Electric Conductance at the Polish Margin of the East European Platform, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 41, No. 4, p. 326-332.
 18. Jankowski J., Ernst T., Jóźwiak W., 2004, „Effect of thin near-surface layer on the geomagnetic induction arrows: An example from the East European Platform.”, Acta Geophys. Pol., 52, No. 3. p. 349-361
 19. Semenov, V.Yu., Jozwiak, W., Pek, J., 2003. Deep electromagnetic soundings conducted in Trans-European Suture Zone, EOS Transactions, AGU, 84 (52), p. 581, 584.
 20. Ernst, T., Jankowski, J., Jóźwiak, W., Lefeld, J., Logvinov, I., 2002. Geoelectrical model along a profile across the Tornquist-Teisseyre zone in southeastern Poland, Acta Geophys. Pol., 50, 4, p. 505-515.
 21. Jóźwiak, W., 2002. Rozkład przewodnictwa elektrycznego w płaszczu Ziemi w relacji do struktury sejsmicznej, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., M-25(347), p. 113-149
 22. Jóźwiak, W., Semenov, V.Yu., 2002. Badania struktury płaszcza Ziemi w Europie środkowej, Dział. Nauk. PAN, 13, p. 121-122
 23. Semenov, V.Yu., Jankowski, J., Jóźwiak, W., 2002. New evidence of the anomalously conductive mantle beneath the Tornquist-Teisseyre zone in Poland, Acta Geophys. Pol., 50, 4, p. 517-526
 24. Jóźwiak, W., 2001. Stochastic Inversion Method for Modeling the Electrical Conductivity Distribution Within the Earth's Mantle, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., C-78(327), 75 pp.
 25. Jankowski, J., Ernst, T., Jóźwiak, W., Lewandowski, M., Abrahamsen, N., Semenov, V.Yu., 2001. Reconnaissance electromagnetic soundings on Bornholm, Acta Geophys. Pol., 49, 3, p. 361-372
 26. Semenov, V.Yu., Jóźwiak, W., 1999. Model of the geoelectrical structure of the mid and lower mantle in the Europa Asia region, Geophys. J. Int., 138, p. 549-552.
 27. Semenov, V.Yu., Jankowski, J., Ernst, T., Jóźwiak, W., Pawliszyn, J., Lewandowski, M., 1998. Electromagnetic soundings across the Holy Cross Mountains, Poland, Acta Geophys. Pol., 46, 2, p. 171-185.
 28. Jóźwiak, W., Semenov, V.Yu., 1998. Deep geoelectrical structure estimation in the West Antarctic, Acta Geophys. Pol., 46, 1, p. 61-67.