Etyka wydawnicza

 

W celu spełnienia najwyższych etycznych i naukowych standardów wydawniczych i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk działa w oparciu o zasady wypracowane przez międzynarodową organizację Komitet Etyki Wydawniczej (COPE), a także zasady Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, opracowane przez Komisję ds. Etyki w Nauce, działającą przy Polskiej Akademii Nauk. Kodeks ten określa obowiązki i zasady odnoszące się do wydawców, autorów oraz recenzentów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące etyki wydawniczej poszczególnych wydawnictw IGF PAN dostępne są pod wskazanymi linkami:

Acta Geophysica i GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences:

https://www.springer.com/gp/editorial-policies;

Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences:

https://pub.igf.edu.pl/publication-ethics-and-malpractice-statement,19,en.html.