GEOGADKA – promocja geofizyki i nauk o Ziemi

Projekt GEOGADKA – promocja geofizyki i nauk o ziemi

Projekt Instytutu Geofizyki PAN, GEOGADKA – promocja geofizyki i nauk o Ziemi, otrzymał finansowanie z Programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II - Popularyzacja nauki” na lata 2024-2026. Jego celem jest promocja nauk o Ziemi i środowisku.

Opis projektu

Popularyzacja badań geofizycznych w polskim społeczeństwie będzie realizowana poprzez organizację webinariów oraz przygotowanie 15 filmów eksperckich. Krótkie filmy nagrane przez doktorantów i młodych naukowców  w lekkiej formie będą zachęcać młodych ludzi do wyboru naukowej ścieżki kariery. W ramach "Mobilnego Uniwersytetu Geofizycznego" organizowane będą zajęcia dla uniwersytetów III wieku, uniwersytetów dziecięcych, lokalnych stowarzyszeń i szkół. Podcasty będą dotyczyć najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w obszarze badań geofizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i ich skutków oraz geozagrożeń. Projekt jest skierowany do ogółu społeczeństwa i ma zasięg ogólnopolski. Przewidywana liczba odbiorców działań projektowych wynosi 25000 osób.

Dodatkowymi celami projektu jest budowanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki i naukowców w społeczeństwie oraz promowanie geofizyki w mediach i budowanie kontaktów z mediami.

Cele projektu i sposoby ich realizacji

  • 15 podcastów
  • 10 prelekcji
  • 4 stoiska edukacyjne
  • 7 filmów eksperckich "Geofizyka bez tajemnic"
  • 20 filmów typu short
  • 12 webinariów
  • 3 press packi
  • 1 wystawa

Projekt "GEOGADKA – promocja geofizyki i nauk o Ziemi" ma zasięg ogólnopolski.

Serdecznie zapraszamy naukowców chętnych do współpracy do kontaktu z Działem Komunikacji Naukowej i Edukacji: edukacja@igf.edu.pl.

Ulotka projektowa do pobrania >>>