Z życia Zakładu

Październik 2019

Konferencja „Zmiany klimatyczne w Polsce”

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie wraz z Polską Akademią Nauk zorganizował 23 października 2019 r. otwartą konferencję poświęconą zmianom klimatu w Polsce, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – dla wielu uczestników zabrakło miejsc siedzących. Spotkanie odbyło się we wnętrzach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Główna część konferencji składała się z czterech paneli – każdy dedykowany innej perspektywie na zmiany klimatu. Panel trzeci, w którym dyskusja toczyła się wokół wpływu tych zmian na przyrodę, był moderowany przez dr Agatę Goździk z Zakładu Badań Polarnych i Morskich IGF PAN.

Organizatorzy zadbali o wysoki poziom merytoryczny debaty, zapraszając przedstawicieli rządu i władz lokalnych, naukowców, ekspertów, aktywistów, działaczy pozarządowych, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych i biznesu. Uczestnicy uważnie słuchali ich wypowiedzi i chętnie zadawali pytania na koniec każdego panelu.

Program konferencji oraz lista prelegentów znajdują się na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/oionz/konferencja-zmiany-klimatyczne-w-polsce/3285

Szczegółowa fotorelacja z tego wydarzenia jest dostępna na stronie Polskiej Akademii Nauk: https://informacje.pan.pl/index.php/polecamy/2803-zmiany-klimatyczne-w-polsce-relacja-z-konferencji-onz-i-pan

 

Antarktyda, literatura i badania naukowe

16 października w siedzibie Związku Literatów Polskich na warszawskiej Starówce miało miejsce niecodzienne wydarzenie – uroczyste obchody 85-lecia debiutu literackiego Czesława Centkiewicza oraz 60-lecia przekazania Polsce stacji „Oaza”, nazwanej im. A.B. Dobrowolskiego, a także pobytu na Antarktydzie oraz przelotu nad Oazą Bungera pierwszej Polki – Aliny Centkiewicz.

Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono badaniom polarnym, zarówno z perspektywy rozpoczęcia działalności pierwszej polskiej stacji badawczej na kontynencie antarktycznym (Czesław i Alina Centkiewiczowie brali udział w wyprawie 1958/59 podczas której stacja Oaza została przekazana Polsce przez Związek Radziecki), jak i z perspektywy literatury – całość spotkania była przeplatana lekturą fragmentów prozy autorów opisującej ich podróż na szósty kontynent.  

Kierownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich, prof. Marek Lewandowski, w swoim wystąpieniu przybliżył słuchaczom okoliczności odkrycia Oazy Bungera oraz historię stacji im. A.B. Dobrowolskiego. Omówił również zakres i harmonogram jej rewitalizacji oraz zarys planowanych badań naukowych. Przy tej okazji przedstawił pracowników zakładu zaangażowanych w te działania: dr hab. Monikę Kusiak oraz dr. Adama Nawrota.

 

Stacja im. A. B. Dobrowolskiego na Antarktydzie – współpraca z rosyjskimi naukowcami

W dniach 30.09-01.10.2019 IGF PAN odwiedzili dr German Leitchenkov, dr Evgeny Mikhalsky oraz mgr Nikita Borovkov – naukowcy z Wszechrosyjskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Geologii i Zasobów Mineralnych Oceanu Światowego (VNIIOkeangeologia) (ros. Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга (ФГБУ «ВНИИОкеангеология»)) (www.vniio.ru).

Celem spotkania było nawiązanie współpracy naukowej w zakresie badań Antarktydy Wschodniej i Oazy Bungera, gdzie znajduje się Polska Stacja Antarktyczna im. A. B. Dobrowolskiego. W dniu 30.09.2019 została zawarta umowa o współpracy w tym zakresie (Memorandum of Understanding) pomiędzy IGF PAN i VNIIOkeangeologia.

Jednym z punktów programu było spotkanie z pracownikami IGF PAN oraz przedstawicielami instytucji zewnętrznych (MNiSW, Ambasada Federacji Rosyjskiej, Polskie Konsorcjum Polarne), które miało miejsce we wtorek, 1 października. Goście z Rosji przedstawili aktualny stan wiedzy dotyczących badań naukowych Antarktydy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Oazy Bungera. Z kolei pracownicy Zakładu Badań Polarnych i Morskich –  prof. Marek Lewandowski, dr hab. Monika Kusiak oraz dr Adam Nawrot – zaprezentowali historię Stacji im. A. B. Dobrowolskiego, a także plany związane z jej rewitalizacją oraz badaniami naukowymi w Oazie.

 

SIERPIEŃ 2019

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2019 r. odszedł od nas do Wieczności w wieku 87 lat dr inż. Maciej Seweryn Zalewski – zasłużony polarnik i wieloletni kierownik naszego Zakładu.

Dr inż. Maciej Seweryn Zalewski był uczestnikiem Wyprawy Polarnej na Spitsbergen w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego 1957/56. Od 1960 roku był zatrudniony w Komitecie Międzynarodowej Współpracy Geofizycznej. W 1961 roku uzyskał tytuł inżyniera budownictwa wodnego na Politechnice Warszawskiej. W roku 1965 był Kierownikiem Ekspedycji do Polskiej Stacji im. Antoniego Dobrowolskiego w Oazie Bungera na Antarktydzie, a w 1968 roku powierzono mu obowiązki Kierownika Działu Współpracy Geofizycznej w IGF PAN.

W 1977 uzyskał tytuł doktora nauk fizycznych w IGF PAN i został Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Geofizycznych Badań Polarnych i Morskich. W roku 1978 kierował drugą wyprawą do Stacji im. H. Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego w Antarktyce Zachodniej. W 1979 powierzono mu kierowanie Zakładem Badań Polarnych i Morskich IGF PAN, a w 2002 roku przeszedł na emeryturę.

Był również wieloletnim Sekretarzem Naukowym, a później Honorowym członkiem Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Jego życiowym motto były słowa Alberta Einsteina, że „Osobowość człowieka kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem”.

Dla wielu z nas odszedł człowiek-legenda polskiej polarystyki, niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

MAJ 2019

Wielkim smutkiem napełniły nas wiadomości z Hornsundu o tragicznej śmierci Ani Górskiej i Michała Sawickiego - uczestników 41 Wyprawy Polarnej IGF PAN. 

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzicom Ani i Michała, a także ich Rodzinom i Bliskim.

Pracownicy Zakładu Badań Polarnych i Morskich

 

maRZEC 2019

Nowym przewodniczącym Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN został prof. Piotr Głowacki z naszego zakładu. Gratulujemy! 

Więcej informacji>>

 

LUTY 2019

WARSZTATY ŚNIEŻNE W KARKONOSZACH

Na Szrenicy w Karkonoszach w dniach 7-10 lutego odbyła się kolejna, bo piąta edycja „Warsztatów metod badań śniegu i bezpieczeństwa zimowego”. Pierwsze warsztaty, które  zostały zainicjowane przez prof. Krzysztofa  Migałę i zespół Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery odbyły się w 2010 roku w schronisku „Samotnia”. Po raz kolejny zorganizowano je wspólnymi siłami przez Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Gospodarzami tegorocznego spotkania był Karkonoski Park Narodowy.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób reprezentujących różne instytucje: GOPR, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Oceanologii PAN, Politechnikę Gdańską, Karkonoski Park Narodowy oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu/Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.

Instytut Geofizyki reprezentowali dr Bartek Luks oraz dr Adam Nawrot z naszego zakładu.

W trakcie warsztatów podsumowana została wiedza i stan praktycznych umiejętności ostatnich lat w zakresie badań śniegu, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu, sposobów oceny zagrożenia lawinowego i systemów ostrzegania. Uwagę zwrócono na rolę i zakres współpracy oraz na procedury w zakresie badań i monitoringu pokrywy śnieżnej. Bogate w program zajęcia miały charakter terenowy. Zajęcia terenowe dotyczyły badania struktury pokrywy śnieżnej, testów lawinowych oraz technik poszukiwania w lawinie. Przedstawiono 10 referatów. Szefowie szkolenia lawinowego GOPR przedstawili zagadnienia dotyczące mechaniki lawin, psychologii w terenie lawinowym, wskazywali na specyfikę regionalną lawin w polskich górach. Dr Jacek Jakubaszko (wnuk prof. Alfreda Jahna) zwrócił uwagę na medyczne problemy i zagrożenia „ludzi śniegu” opowiadając o hipotermii i odmrożeniach. W części naukowo - badawczej wystąpień przedstawiono nowoczesne techniki i stan badań pokrywy śnieżnej w oparciu dane satelitarne, bezzałogowe statki powietrzne oraz skaning laserowy. Omówiono także kwestie metodyczne dotyczące międzynarodowego protokołu chemicznych badań śniegu oraz problemy napotykane w modelowaniu potencjalnego zasięgu lawin.

Pobyt na Szrenicy był okazją do zapoznania się z nowoczesnym systemem monitoringu meteorologicznego ze szczególnym uwzględnieniem pokrywy śnieżnej i opadów atmosferycznych, prowadzonego w ramach stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Karkonosze” będącego pod opieką Karkonoskiego Parku Narodowego.

Tekst przygotowali: Krzysztof Migała (UWr) i Bartek Luks (IGF PAN)

Galeria zdjęć na stronie Polskiego Konsorcjum Polarnego: http://www.pkpolar.pl/warsztaty-sniezne-2019-2/ (autorzy: B. Luks, J. Jakubaszko, P. Pakszys, Ł. Strugała)


grudzIEŃ 2018

Będzie reWITALIZACJa STACJI POLARNEJ IM. A. DOBROWOLSKIEGO NA ANTARKTYDZIE!

Polska Akademia Nauk oraz Instytut Geofizyki PAN zawarły z Geoscience Australia porozumienie Statement of Cooperation in Antarctic Geoscience, na mocy którego naukowcy obu krajów mogą prowadzić wspólne badania w zakresie nauk o Ziemi na obszarze Antarktyki. Więcej>>

 

trzeci DOKTORAT POLAR-KNOW W ZAKŁADZIE BADAŃ POLARNYCH I MORSKICH

18 grudnia stopień doktora uzyskała mgr Joanna Ćwiąkała, doktorantka z naszego zakładu.

Temat rozprawy doktorskiej to „Zapis recesji uchodzącego do morza lodowca Hansa w świetle badań geofizycznych, geomorfologicznych i sedymentologicznych w zatokach Isbjørnhamna i Hansbukta, Hornsund, Południowy Spitsbergen”. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Witolda Szczucińskiego, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), przy wsparciu promotora pomocniczego dr. Mateusza Moskalika z naszego Zakładu. Mgr Joanna Ćwiąkała była doktorantką Centrum Studiów Polarnych KNOW.

Tutaj link do filmu, w którym Joanna opowiada o tym, jak zaczęła się jej przygoda na Spitsbergenie i na czym polegały jej badania.

Gratulujemy!

 

Drugi DOKTORAT POLAR-KNOW W ZAKŁADZIE BADAŃ POLARNYCH I MORSKICH

10 grudnia stopień doktora uzyskała mgr Joanna Sziło, doktorantka z naszego zakładu.

Temat rozprawy doktorskiej to „Wpływ recesji lodowców na rzeźbę obszaru i warunki hydrologiczne zachodniego wybrzeża Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego)”. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Roberta Bialika z Instytut Biochemii i Biofizyki PANMgr Joanna Sziło była doktorantką Centrum Studiów Polarnych KNOW.

Więcej informacji oraz fotorelacja>>

Gratulujemy!

 

Wrzesień 2018

OBRONIONY DOKTORAT POLAR-KNOW W ZAKŁADZIE BADAŃ POLARNYCH I MORSKICH

24 września odbyła się publiczna obrona mgr. Daniela Kępskiego, doktoranta z naszego zakładu.

Rozprawa doktorska pt. "Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na rozkład przestrzenny i dynamikę zmian pokrywy śnieżnej na tundrze w okolicy Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie" została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Migały z Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem pomocniczym był dr Bartłomiej Luks z Zakładu Badań Polarnych i Morskich. Mgr Daniel Kępski był doktorantem Centrum Studiów Polarnych KNOW

Tutaj link do filmu, w którym Daniel opowiada o swojej pracy doktorskiej.

Gratulujemy!

 

czerwiec 2018

dr tomasz wawrzyniak stypendystą prof. kacpra rybickiego

5 czerwca, podczas uroczystego wręczenia dyplomów doktorskich, Dr Tomasz Wawrzyniak z Zakładu Badań Polarnych i Morskich - obiecujący badacz obszarów polarnych, uznany edukator oraz popularyzator nauki w kraju i na świecie - został uhonorowany Stypendium im. Prof. Kacpra Rybickiego.

Ta prestiżowa nagroda została ufundowana przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego - wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika i Dyrektora IGF PAN.

Stypendium przyznawane jest młodemu pracownikowi naukowemu za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udokumentowane publikacją lub serią publikacji.

Zobacz fotorelację>>

 

MARZEC 2018

DR HAB. PIOTR GŁOWACKI ODEBRAŁ NOMINACJĘ PROFESORSKĄ

Wybitny polarnik, pracownik Zakładu Badań Polarnych i Morskich, odebrał akt nominacyjny w Pałacu Prezydenckim. 

Prof. dr hab. Piotr Głowacki, absolwent fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obronił z chemii w Uniwersytecie Śląskim, a habilitację z nauk o Ziemi uzyskał w Instytucie Geofizyki PAN. Przedstawiciel licznych organizacji, m.in. Komitetu Badań Polarnych oraz Komitetu Geofizyki PAN. Od 2014 r. przedstawiciel Polski w Svaldbard Science Forum, agendzie Research Council of Norway – rządowej jednostki doradczej w zakresie badań naukowych w Norwegii. W 2015 r. uhonorowany odznaczeniem „Bene Merito”, przyznawanym przez Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi na rzecz wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydentów RP oraz Krzyżem Komandorskim przez Króla Norwegii za wzmacnianie współpracy norwesko-polskiej w rejonach polarnych. Za działalność dydaktyczną i wychowawczą wyróżniony przez Ministra Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki nagrodą III-go stopnia. Ekspert zapraszany do prac i rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska zagranicą, miedzy innymi na Kubie, Syberii, Uralu, w Hiszpanii, Francji, Bułgarii i na Antarktydzie.
Koordynator wielu projektów krajowych i międzynarodowych, autor i współautor ponad 120 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz 215 prezentacji, odczytów i wystąpień na konferencjach krajowych i za granicą. Doceniany w kraju i na świecie za zaangażowanie w promocję i popularyzację nauki.
Przez 15 lat kierował Zakładem Badań Polarnych i Morskich IGF PAN oraz odpowiadał za funkcjonowanie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

 

Luty 2018

nowatorskie metody pomiaru śniegu testowane w finlandii

Dr Bartłomiej Luks z Zakładu Badań Polarnych i Morskich znalazł się wśród przedstawicieli polarników z 9 państw.

Cały tydzień w Sodankylä Arctic Space Centre w północnej Finlandii naukowcy pracowali nad nowymi metodami pomiarów śnieżnych (przede wszystkim pomiarów ekwiwalentu wodnego śniegu). Kampania pomiarowa była prowadzona w ramach projektu A European network for a harmonised monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction COST ES1404. Jednym z urządzeń wykorzystywanych w pomiarach był zbudowany w IGF PAN gęstościomierz "IG PAS snow tube".

Relacja i zdjęcia na stronie Finnish Meteorological Institute>>

 

październik 2017

DOKTORAT Z WYRÓŻNIENIEM W BADANIACH POLARNYCH

10 października odbyła się publiczna obrona mgr. Tomasza Wawrzyniaka z Zakładu Badań Polarnych i Morskich.

Temat rozprawy doktorskiej to „Modelowanie bilansu wodnego arktycznej zlewni niezlodowaconej na przykładzie Fuglebekken (Spitsbergen)”. Praca została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Jarosława Napiórkowskiego z IGF PAN, przy wsparciu promotora pomocniczego dr hab. Marzeny Osuch z IGF PAN.

Zobacz fotorelację>>>

 

WRZESIEŃ 2017

o KAPSULE CZASU PISZĄ W NATURE

Autorski projekt prof. Marka Lewandowskiego zagościł m.in. na portalu informacyjnym czasopisma Nature. Cały artykuł z 29 września>>

Strona poświęcona kapsule czasu>>

O kapsule czasu w mediach>>

 

EDUCATORS' FORUM Z NAUCZYCIELAMI Z CAŁEJ EUROPY

38 nauczycieli z 17 krajów przyciągnęły warsztaty zorganizowane w ostatni weekend (23-24.09) w ramach projektu EDU-ARCTIC.

Warsztaty był świetną okazją do wymiany doświadczeń z różnych krajów; nauczyciele prezentowali m.in. swoje działania z wykorzystaniem projektu EDU-ARCTIC. Okazuje się, że projekt może być inspiracją do zajęć szkolnych na wielu przedmiotach, ale też do pozalekcyjnej aktywności. Podczas sesji praktycznej nauczyciele pracowali z narzędziami projektu, aby jak najlepiej wykorzystywać je z uczniami. Szczególnie ważne były opinie uczestników o projekcie i jego narzędziach - udało się wypracować wiele pomysłów, które z pewnością pozwolą doskonalić ofertę projektu.
Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali arktycznych wykładów Profesorów Marka Lewandowskiego i Piotra Głowackiego z Zakładu Badań Polarnych i Morskich. Spotkanie z zaangażowanymi, pełnymi entuzjazmu nauczycielami z całej Europy było ogromną przyjemnością i inspiracją na przyszłość.
 

CZERWIEC 2017

Stypendium Prof. Kacpra Rybickiego dla wybitnego młodego geofizyka

14 czerwca w IGF PAN odbyło się wręczenie dyplomów doktorskich oraz habilitacyjnych. Po raz 9 przyznano również stypendium prof. Kacpra Rybickiego. Tegorocznym stypendystą został dr Oskar Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich, który w swojej pracy badawczej koncentruje się na badanich akustycznych lodowców w Arktyce. Sylwetkę laureata przybliżył prof. Mariusz Białecki - Kierownik Studiów Doktoranckich IGF PAN. Wręczenie nagrody odbyło się w towarzystwie Pani Magusi Johansson, krewnej Profesora Rybickiego, która specjalnie na tę uroczystość przyjechała z Wiednia. Dr Głowacki odebrał też z rąk prof. Marka Lewandowskiego - Przewodniczącego Rady Naukowej IGF PAN oraz pani Dyrektor Beaty Fromeliusz - Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-finansowych, dyplom doktora nauk o Ziemi.

Zobacz fotorelację>>

 

WSPOMNIENIA, WZRUSZENIA I WIELKA RADOŚĆ ZE SPOTKANIA PO LATACH

Wiele emocji towarzyszyło gościom 1 czerwca podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego.
Wśród zaproszonych gości oprócz "Zimowników" czyli polarników, którzy brali udział w Wyprawach Polarnych IGF PAN, przyjaciół i sympatyków badań polarnych, pracowników IGF PAN, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan Minister prof. Łukasz Szumowski (MNiSW), Pan Prezes prof. Paweł Rowiński (PAN), Pan Przewodniczący prof. Jacek Jania (Komitet Badań Polarnych PAN) oraz Pan Rektor prof. Henryk Śniegocki (Akademia Morska w Gdyni). Kolegów z Bieguna Południowego, a dokładnie z  Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego reprezentował dr hab. Robert Bialik (Kierownik Zakładu Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN). Uroczyste spotkanie otworzyła Pani Dyrektor IGF PAN, prof. Beata Orlecka-Sikora, która w swoim wystąpieniu podziękowała za zaangażowanie, poświęcenie i pasję wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do powstania, umacniania Polskiej Stacji Polarnej Hornsud, miejsca rozpoznawalnego w świecie nauki.
Spotkanie podzielone było na III sesje. I część prowadzona przez prof. Marka Lewandowskiego (kierownika Zakładu Badań Polarnych i Morskich) dotyczyła historii rozwoju Stacji oraz wyzwań jakie stały przed kolejnymi Wyprawami Polarnymi IGF PAN od momentu jej powstania w 1957 r. II sesja moderowana przez dr Bartłomieja Luksa (ZBPiM) poświęcona była aktualnym badaniom jakie prowadzone są w rejonach polarnych. Ostatnia III odsłona oficjalnych Jubileuszowych uroczystości, moderowana przez prof. Piotra Głowackiego (ZBPiM), miała formę seansu filmowego, prezentującego wybrane dokumenty, które powstały w rejonach Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Oczywiście na zakończenie był tradycyjny tort dla "Jubilata" oraz toast.

 

MAJ 2017

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA PROFESORA PIOTRA GŁOWACKIEGO!

Prezydent Andrzej Duda uhonorował dr hab. Piotra Głowackiego, prof. PAN, pracownika Zakładu Badań Polarnych i Morskich, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Uroczystość wręczenia miała miejsce 31 maja 2017 r. w Ministerstwie Środowiska i odbyła się w trakcie Konferencji EMAS zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
Profesora uhonorowano za wieloletni wkład w prace związane ze zrównoważonym rozwojem środowiska, m.in. w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego a także aktywne uczestnictwo w Komitecie Opiekuńczym Rezerwatu „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz Radzie Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zobacz zdjęcia>>

 

Kwiecień 2017

OSKAR GŁOWACKI UZYSKAŁ STOPIEŃ DOKTORA!

10 kwietnia stopień doktora uzyskał mgr Oskar Głowacki z Zakładu Badań Polarnych i Morskich.

Temat rozprawy doktorskiej to „Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach procesów lodowych występujących w fiordach arktycznych na przykładzie fiordu Hornsund na Spitsbergenie”. Praca została napisana pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Tęgowskiego (Uniwersytet Gdański), przy wsparciu promotora pomocniczego dr. Mateusza Moskalika z naszego Zakładu.

Zobacz fotorelację>>

 

II EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „RÓŻNE ŚRODOWISKA ŻYCIA-MORZE”

Finał zmagań uczestników, którego Honorowym Patronem był m.in. nasz Instytut, odbył się 30 marca Zespole Szkół nr 79 w Warszawie. Nad poprawnością merytoryczną zadań i ich oceną czuwało Jury Konkursowe, które w tym roku miało dodatkowe wsparcie w osobie dr. Jerzego Giżejewskiego, polarnika, pracownika naukowego Zakładu Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy konkursu oraz wszyscy zaproszeni goście mieli także okazję wysłuchać wykładu dr. Giżejewskiego na temat mórz i oceanów.

Więcej informacji oraz fotorelacja>>

 

Marzec 2017

MULTIDYSCYPLINARNIE O POLSKICH BADANIACH POLARNYCH NA SPOTKANIU Z WICEMINISTREM MNISW

Debata o narodowej strategii naukowej dla Arktyki i Antarktydy odbyła się z inicjatywy Polskiego Konsorcjum Polarnego. 

Dyskusja z udziałem przedstawicieli ministerstw (MNiSW, MSZ), Krajowego Punktu Kontaktowego, dyrekcji IGF PAN oraz czołowych przedstawicieli polskich i międzynarodowych organizacji polarnych, miała wielopłaszczyznowy charakter. Podczas licznych prezentacji przedstawiono największe osiągnięcia naszych czołowych polarnych placówek naukowych - Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. S.Siedleckiego (Arktyka) oraz Stacji im. H. Arctowskiego w Antarktyce. Wieloaspektowo omawiano aktualne problemy polskiego środowiska polarnego oraz rolę stacji polarnych w polityce Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uwagę poświęcono też bogatym doświadczeniom Polski w zakresie edukacji polarnej.

Debata zakończyła się oficjalnym przekazaniem na ręce Pana prof. Łukasza Szumowskiego, Podsekretarza Stanu (MNiSW), Strategii polskich badań polarnych na lata 2017-2027.

Kliknij aby zobaczyć zdjęcia ze spotkania >>

 

Styczeń 2017

MONITORUJEMY ARKTYKĘ W PROJEKCIE INTAROS

Projekt będzie wykorzystywał istniejące już systemy monitorowania w Arktyce, rozbudowując przede wszystkim  monitorowanie zmian w morzach okalających Biegun Północny. Pozwoli to na stworzenie zintegrowanego i jednolitego całościowego systemu monitorowania przede procesów abiotycznych, a także i przyrodniczych w różnych częściach Arktyki. W ramach projektu wykorzystane zostaną multidyscyplinarne nowoczesne narzędzia do weryfikacji posiadanych i nowo tworzonych baz danych. Projekt będzie finansowany przez Komisję Europejską (Horyzont 2020).

Ten duży, 5-letni projekt skupia 48 instytucji partnerskich z całego świata, które realizują zadania naukowe w Arktyce, w tym 3 polskie placówki naukowe tj. Instytut Oceanologii PAN, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Projekt rozpoczął się 1 grudnia 2016 roku, a pierwsze spotkanie wszystkich jego realizatorów odbyło się w Norwegii w Bergen w dniach 10-12 stycznia 2017 r. więcej>>

 

Grudzień 2016

PORTAL PROJEKTU EDU-ARCTIC WYSTARTOWAŁ

Projekt EDU-ARCTIC wykorzystuje mieszankę różnych narzędzi, które wprowadzają nowe podejście do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, łącząc atrakcyjną formę z najwyższą troską o rzetelność i aktualność przekazywanej wiedzy.

Z radością informujemy, że długo wyczekiwany PORTAL ogólnoeuropejskiego projektu EDU-ARCTIC, którego liderem jest Instytut Geofizyki PAN, właśnie wystartował. Zachęcamy do rejestracji wszystkich nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika). 

Portal to nasze okno na Arktykę i serce projektu. Już teraz na naszym portalu trwają zapisy na  webinaria – lekcje online w wirtualnych klasach z udziałem badaczy polarnych,  można wziąć udział w rywalizacji dla najaktywniejszych uczestników - EDU-GAME. Odbędą się też warsztaty dla nauczycieli (w Polsce, Francji i Norwegii) gdzie mamy nadzieję spotkać przyszłych ambasadorów projektu w całej Europie, a w konkursie na projekt badawczy lub innowacyjny uczniowie będą mogli wygrać udział w wyprawie do polarnych stacji badawczych.

Wkrótce na portalu pojawi się również program lokalnego monitoringu środowiska, a także Polarpedia – multimedialna encyklopedia arktyczna w wielu językach.

Dlaczego EDU-ARCTIC?

Gwałtowne zmiany zachodzące w regionach polarnych istotnie wpływają na globalny klimat z odczuwalnymi konsekwencjami dla społeczeństwa, a jednak samo społeczeństwo często nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia tych procesów i powiązań . Europejskie badania polarne rozwijają wiedzę niezbędną  do identyfikowania procesów stojących za tymi szybkimi zmianami, ale „niespecjaliści” często wydają się być ostrożni i nieufni wobec doniesień naukowych, chcemy upowszechniać wiedzę i uczynić ją bardziej dostępnym, mniej "hermetyczną" i odległą. Wymaga to jednak przygotowania już teraz przyszłej kadry naukowej, w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szczególności.
Liderzy jutra muszą być przystosowani do przyszłych wyzwań środowiskowych,  klimatycznych i społecznych, a poprzez realizację projektu EDU-ARCTIC, wraz z partnerami z Polski, Francji, Norwegii, Islandii i Wysp Owczych chcemy się do tego przyczynić, jednocześnie przybliżając uczniom piękny i wyjątkowy region, jakim jest Arktyka.

Zachęcamy też do śledzenia aktualności projektowych na edu-arctic.eu , a żeby być zawsze na bieżąco, każdy – nie tylko nauczyciel – może zapisać się do newslettera.

Zapraszamy!

 

Wrzesień 2016

O ARKTYCE W BIAŁYM DOMU

28 września ministrowie nauki z całego świata będą dyskutować w Waszyngtonie o zmianach w Arktyce.

Data nie jest przypadkowa – w tym dniu przypada rocznica historycznej wizyty Prezydenta Baracka Obamy na Alasce. To wyraz wzrastającej świadomości  geopolitycznego, środowiskowego i gospodarczego znaczenia tego regionu.
Biały Dom zgromadzi ministrów nauki i  urzędników wysokiego szczebla z krajów całego świata, a także przedstawicieli lokalnych grup, aby rozwinąć szeroką współpracę w ramach nauki, badań, obserwacji, monitorowania i udostępnianie danych w dłuższej perspektywie.
Polski, mającej ogromne tradycje i imponujący dorobek w zakresie badań arktycznych, rzecz jasna nie mogło w tym gronie zabraknąć – w spotkaniu bierze udział wiceminister nauki, prof. Teresa Czerwińska. W spotkaniu uczestniczyć będzie również Przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN oraz Centrum Studiów Polarnych – prof. Jacek Jania, a także Sekretarz Naukowy KBP PAN – dr hab. Michał Łuszczuk.
Wydarzenie koncentruje się wokół 4 głównych obszarów tematycznych:
znaczenie arktycznych badań naukowych w skali regionalnej i globalnej;
rozwijanie i integracja obserwacji naukowych w Arktyce, a także dzielenie się ich wynikami;
wykorzystanie rezultatów badań naukowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych Arktyki, a także w kształtowaniu strategii globalnych w odpowiedzi na zmiany klimatu;
znaczenie badań polarnych w rozwoju edukacji w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynierii, techniki i matematyki oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w procesy badawcze.
W Waszyngtonie nie zabraknie również istotnego wydarzenia związanego bezpośrednio z IGF PAN – tuż przed otwarciem obrad, w ramach towarzyszącego spotkaniu forum „Arktyczne badania naukowe motorem edukacji przyrodniczej i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego” zaprezentowany zostanie rozpoczęty niedawno projekt EDU-ARCTIC – Innowacyjny program edukacyjny zwiększający zainteresowanie młodych ludzi  naukami przyrodniczymi i badaniami polarnymi, którego Instytut jest liderem.
Projekt zakłada angażowanie i edukowanie obywateli, które jest kluczem do zrównoważonego rozwoju w regionie Arktyki i przygotowania następnej generacji do stawienia czoła wyzwaniom jutra. 
Sczegóły wydarzenia:https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/13/white-house-arctic-science-ministerial-september-28-2016
Wydarzenie towarzyszące:https://www.arcus.org/meetings/2016/arctic-science-ministerial

----------

W The Cryosphere ukazała sie praca 3-D surface properties of glacier penitentes over an ablation season, measured using a Microsoft Xbox Kinect  której współautorem jest dr Michał Pętlicki.

 

Sierpień 2016

INTERACT – NOWY PROJEKT W RAMACH HORYZONT2020

Komisja Europejska 26 sierpnia 2016 roku przyznała grant na realizację projektu INTERACT - „International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic”, w ramach programu Horyzont 2020. Instytut Geofizyki PAN jest jednym z partnerów konsorcjum INTERACT. Projekt będzie między innymi wykorzystywał funkcjonujące w Arktyce stacje badawcze do szkolenia młodych kadr naukowych, a jednym ze spodziewanych efektów będzie ujednolicenie metodologii i wprowadzenie standardów międzynarodowych do monitorowania procesów przyrodniczych w różnych części Arktyki. W przedsięwzięciu będzie uczestniczyć 47 instytucji partnerskich oraz 77 stacji badawczych z 18 krajów. Koordynatorem projektu jest Lunds Universitet ze Szwecji. Na marginesie należy dodać, że jest to już czwarty projekt z zakresu interdyscyplinarnych badań polarnych jaki Komisja Europejska przyznała Instytutowi w ramach programu Horyzont 2020, w tym EDU-ARCTIC, gdzie Instytut Geofizyki PAN jest koordynatorem dla całego europejskiego konsorcjum.

----------

Czasopismo Journal of Climate opublikowało pracę Changes in winter warming events in the Nordic Arctic Region, Journal of Climate której współautorem jest dr Bartłomiej Luks.

 

Lipiec 2016

NOWY KIEROWNIK ZAKŁADU

Nowym kierownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich został prof. dr hab. Marek Lewandowski.

 

Listopad 2015

W dniach 10-13 listopad pracownicy oraz doktoranci ZBPiM wzięli udział w konferencji  1st Central European Polar Meeting w Wiedniu. 

http://www.polarresearch.at/conference/program/

 

Październik 2015

Kierwonik zakładu dr. hab. Piotr Głowacki został odznaczony przez Ministerstwo Spraw Zagraniczncyh odznaką "Bene Merito" za zasługi w umacnianu pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

http://www.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/aktualnosci/wiadomosci/polscy_polarnicy_uhonorowani_odznaka__bene_merito_

 

Wrzesień 2015

W dnaich 18-24 września odbyła się konferencja Interdisciplinary Polar Studies in Svalbard (IPSiS) Meeting. Konferencja oraz warsztaty dlka młodych naukowców była współorganziowana przez pracowników ZBPiM.

Na konferencji trzy referaty wygłosili doktoranci z zakładu: Joanna Ćwiąkała, Kacper Wojtysiak oraz Daniel Kępski

http://www.polarknow.us.edu.pl/ipsis-meeting/ipsis-programme/

 

Luty 2015

Daniel Kępski, doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych, otrzymał wyróżnienie w 7 ed. Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek.

Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku, a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Tytuł wyróżnionego projektu jest następujący:
"Wykorzystanie fotografii poklatkowej wysokiej rozdzielczości i zdjęć satelitarnych do monitorowania dynamiki zmian pokrywy śnieżnej na przykładzie wybrzeży fiordu Hornsund."

Zdaniem Organizatorów Konkursu projekt ten i proponowana metodologia badań, posiada ogromny i warty wsparcia potencjał w szeroko pojętych badaniach pokrywy śnieżnej oraz badaniach na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich. 

 

Styczeń 2015

Blog AGU GeoSpace opublikował artykuł ,,Distinctive sounds announce icberg births" przybliżający problematykę badaniach akustycznych w glacjologii prowadzonych przez doktoranta ZBPiM Oskara Głowackiego.

 

Prace badawcze prowadzone przez Oskara Głowackiego zostały również opisane przez portal BBC News w sekcji "Science/Environment" (Icebergs 'have sound signature').

 

Grudzień 2014

Oskar Głowacki wziął udział w American Geophysical Union Fall Meeting w San Francisco, gdzie przedstawił wyniki prac prowadzonych w fiordzie Hornsund: "Directivity of Underwater Sounds Generated in the Vicinity of Tidewater Glaciers" Głowacki, O., Deane, G.B., Moskalik, M. Blondel, P. i Tęgowski, J.

 

Listopad 2014

Dr Mateusz Moskalik oraz Kacper Wojtysiak wzięli udział w spotkaniu projektowym SONATA BIS.

 

Październik 2014

2 października w Instutucie odbyła się inauguracja roku akademickiego2014/2015. Do Zakładu Badań polarnych i Morskich dołączyło troje doktorantów:

  •  mgr Joanna Ćwiąkała (Interdyscyplnarne Studia Polarne), pod opieką dr. hab. Piotra Głowackiego, prof. PAN i dr. Mateusza Moskalika. Proponowany temat pracy to: Ewolucja procesów sedymentacji morskiej w rejonie Isbjornhamny w wyniku recesji lodowca Hansa na Spitsbergenie
  • mgr Daniel Kępski (Interdyscyplnarne Studia Polarne), pod opieką dr. hab. Krzysztofa Migały, prof. UWr. i dr. Bartłomieja Luksa. 
  • mgr Kacper Wojtysiak (Studia Doktoranckie IGF PAN), pod opieką dr. Agnieszki Herman i dr. Mateusza Moskalika

w dniach 15-17 października dr Bartłomiej Luks wziął udział w organizowanych przez IASC, CliC i INTERACT warsztatach ,,Arctic Snow Cover Changes and Their Conesquences" w Kopenhadze.