Działalność Instytutu

INSTYTUT GEOFIZYKI PAN JEST JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,

PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZĄ

W ZAKRESIE NAUK GEOFIZYCZNYCH

Do podstawowych zadań statutowych Instytutu należy prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz działań monitoringowych i edukacyjnych, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań i wdrażanie ich do gospodarki.

Bardzo ważnym celem w działalności IGF PAN jest wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową oraz kształcenie i doskonalenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie nauk geofizycznych, a także w zakresie przewidywania zagrożeń, oceny ryzyka i zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Ponadto Instytut prowadzi szeroką współpracę z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Dbamy również o ciągły rozwój międzynarodowej współpracy naukowej, poprzez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi

 

Rejestr zmian
Data wytworzenia: 2014-12-11 13:52:54
Wprowadził: Anna Zdunek
Data udostępnienia: 2014-12-11 14:00:12
Zatwierdził: Tadeusz Latała