Dział Koordynacji Geoplanet (DKG)

Centrum Badań Ziemi i Planet (GeoPlanet) tworzą placówki naukowe PAN:

  • Instytut Geofizyki PAN,
  • Centrum Badań Kosmicznych PAN,
  • Instytut Nauk Geologicznych PAN,
  • Instytut Oceanologii PAN,
  • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN.

GeoPlanet, pierwsze w kraju Centrum Polskiej Akademii Nauk, odpowiada na potrzeby prowadzenia szerokiego spektrum badań w zakresie nauk o Ziemi i innych planetach.

Kierunki strategiczne rozwoju Centrum GeoPlanet obejmują:

  •  wspieranie działalności badawczej Instytutów zrzeszonych w Centrum
  • współpracę w pozyskiwaniu i realizowaniu wspólnych projektów naukowo-badawczych
  • organizację wspólnych konferencji naukowych i seminariów oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze szkolenia pracowników oraz edukacji społeczeństwa