Wydarzenia

29.022024

Inicjatywa bilateralna dotycząca współpracy na Svalbardzie (HarSval)

Miło nam poinformować, że nasz Instytut jest partnerem w projekcie HarSval – Harmonisation of the Svalbard cooperation. To roczna inicjatywa rozpoczynająca się 1 marca 2024 roku, której celem jest wzmocnienie relacji między 12 polskimi i 13 norweskimi instytucjami partnerskimi zaangażowanymi w badania na Svalbardzie i w jego okolicach.

Cele projektu HarSval są następujące:

  • Poszerzenie zakresu badań poza badania kriosfery o wpływ zmian klimatu na środowiska morskie i przybrzeżne, paleogeografię i ewolucję termiczną Svalbardu.
  • Włączenie do projektu szerszego grona partnerów z Polski i Norwegii, w tym uniwersytetów, instytutów badawczych i agencji rządowych.
  • Zwiększenie kompetencji naukowców poprzez warsztaty, programy szkoleniowe i wizyty studyjne.
  • Promowanie otwartej nauki – wdrożenie zasad danych FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) w celu zapewnienia przejrzystości, dostępności i długoterminowej ochrony danych badawczych.

Projekt składa się z czterech kluczowych komponentów, z których każdy dotyczy konkretnego aspektu zacieśniania współpracy polsko-norweskiej: 1. Modernizacja i standaryzacja systemów obserwacyjnych Svalbardu (m.in. badanie zmian strefy przybrzeżnej i zagrożeń geologicznych oraz wpływu erozji wybrzeża na stabilność linii brzegowych, paleogeografia i ewolucja termiczna oraz badania zmian oceanicznych); 2. Rozwój kompetencji i umiejętności (m.in. Szkoła Hydrologii Polarnej, program wspierający początkujących naukowców); 3. Otwarta nauka i udostępnianie danych na zasadzie FAIR; 4. Upowszechnianie, komunikacja i zarządzanie.

Projekt HarSval stanowi istotną okazję do dalszego wzmocnienia istniejącego polsko-norweskiego partnerstwa w badaniach na Svalbardzie. Wspierając współpracę, wymianę wiedzy i budowanie potencjału, ma na celu przyczynienie się do głębszego zrozumienia wyzwań środowiskowych stojących przed tym regionem Arktyki, jednocześnie promując rozwój społeczności badawczej, przygotowanej do skutecznego sprostania tym wyzwaniom.