Wydarzenia

25.022024

Zmiana Redaktora Naczelnego Acta Geophysica

Redakcja Acta Geophysica uprzejmie informuje, że od dn. 01.03.2024 r. nastąpi zmiana osoby pełniącej rolę redaktora naczelnego Acta Geophysica - flagowego czasopisma naszego Instytutu. Rolę tę obejmie Prof. Michał Malinowski z Zakładu Obrazowania Geofizycznego IGF PAN, jednocześnie zatrudniony w Geological Survey of Finland (GTK).

Tym samym Redakcja składa serdeczne podziękowania dla Prof. E. Papadimitriou (Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja) za 6-letnie pełnienie roli redaktor naczelnej czasopisma, jej poświęcenie i wysiłek włożony w ciągłe utrzymywanie czasopisma na jak najwyższym poziomie. 

Poniżej krótka notka o Prof. Malinowskim: 

His research interests were evolving from crustal-scale studies from controlled-source seismology to exploration-scale studies focusing on the use of reflection seismic methods in mineral exploration in hardrock environment. Together with his research group at the Institute of Geophysics PAS, he has been developing methodologies for improved imaging of the subsurface including full-waveform inversion, seismic interferometry, quantitative seismic interpretation, seismic data conditioning and denoising. His current research interests include data acquisition with fibre-optics (DAS), use of seismic methods in low-enthalpy geothermal studies and characterisation of the fractured-bedrock groundwater systems. Between 2017 and January 2022 Prof. Malinowski was acting as Co-Editor-in-Chief responsible for the Applied Geophysics section.

From February 2022 to February 2024 he was serving as an Associate Editor.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony czasopisma: https://link.springer.com/journal/11600

Redakcja Acta Geophysica