Wydarzenia

28.022024

Odbiory tematów statutowych za 2023

W dniach 27-28 lutego Dyrekcja i pracownicy naukowi Instytutu spotkali się na sesjach raportowych, aby wysłuchać informacji o najważniejszych osiągnięciach naukowych z zeszłego roku.

Pierwszego dnia zaprezentowało się pięć Zakładów Naukowych, a drugiego kolejne trzy Zakłady oraz Dział Koordynacji Thematic Core Service Antropogenic Hazards (TCS AH). Każdy z Zakładów miał do dyspozycji 40 minut na opowiedzenie o zeszłorocznych dokonaniach. Po wystąpieniach naukowców był czas na krótką dyskusję, w której często pojawiał się wątek finansowania badań oraz zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników, którzy są zatrudnieni w projektach po ich zakończeniu.

Dwudniowe odbiory zostały podsumowane przez Dyrektora Rowińskiego w ostatniej części spotkania. Przedstawiono wynik publikacyjny za zeszły rok (92 publikacje, z czego 43% w Q1). Wynik publikacyjny jest dobry, jednak jeżeli zależy nam na odzyskaniu kategorii A+ w kolejnej ewaluacji jednostek naukowych, powinniśmy skupić się na publikacjach w wysoko punktowanych czasopismach.

Swoimi spostrzeżeniami podzielił się również Prof. Jochen Aberle – przedstawiciel Międzynarodowego Doradczego Zespołu Ekspertów, który był z nami podczas obu dni spotkania. Podkreślił, że spotkanie było dla niego bardzo ciekawe i widzi potencjał współpracy między wieloma Zakładami. Zauważył jednak, że efekt synergii między Zakładami mógłby być większy. Docenił wysiłek publikacyjny Instytutu, ale zwrócił uwagę, że publikacji mogłoby być mniej, ale powinny być publikowane w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu.

Na koniec Dyrektor zaprosił do dyskusji o formule sesji raportowych. Zwrócono uwagę na dużą hermetyczność języka. Zasugerowano, że sesje mają trochę charakter „konkursu piękności”, podczas gdy korzystne byłoby również podzielenie się trudnościami, co dawałoby szansę na zaproponowanie możliwych rozwiązań przez osoby spoza grupy zajmującej się danym problemem. Podkreślono również, że odbiory są rzadką okazją do podzielenia się wynikami swoich badań ze wszystkimi naukowcami w Instytucie.