Wydarzenia

22.112023

Wykład prof. Pawła Rowińskiego „Woda – dylematy i wyzwania nauki dla Polski i Świata”

10 listopada 2023 roku, profesor Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, wystąpił z prelekcją podczas obchodów Święta Niepodległości w Instytucie Polskim w Lipsku. W ramach cyklu wykładów Jabłonowskiego, odbywające się po raz 11. spotkanie poświęcone było kluczowej dla cywilizacji kwestii niedoboru i nadmiaru wody, w kontekście zmian klimatycznych i wzrostu populacji.

Podczas wykładu profesor Paweł Rowiński poruszył temat wody jako podstawy naszego istnienia i wskazał, że zarówno jej brak, jak i nadmiar są zagrożeniem dla ludzkości. Problemy związane z wodą dzielimy na trzy rodzaje: jest jej za dużo, za mało lub jest zbyt zanieczyszczona. Dostęp do czystej wody jest najważniejszym prawem człowieka, a zapewnienie jej dostaw dla wszystkich ludzi na naszej planecie jest jednym z głównych wyzwań XXI wieku. Obecnie szacuje się, że ponad miliard ludzi na świecie żyje w obszarach zagrożonych powodziami, a ponad 3,5 miliarda na terenach zagrożonych brakiem wody.

Profesor Rowiński przez ostatnie lata kierował Zakładem Hydrologii i Hydrodynamiki w Instytucie Geofizyki PAN i jest wybitnym autorytetem w dziedzinie hydrologii. Podczas wykładu przedstawił różne obszary badań wody, w szczególności te, które dotyczą polskich naukowców. Poświęcił uwagę przede wszystkim stosunkowo nowej gałęzi badań, jaką jest hydrodynamika środowiskowa. Pozwala ona zrozumieć mechanizmy, które mieliśmy okazję zaobserwować  podczas katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku.

Cykl wykładów odbywa się co roku z okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości. Został zainicjowany przez Instytut Polski w Lipsku we współpracy z Polską Akademią Nauk i Towarzystwem Naukowym Jabłonowskich. W ramach wspomnianego cyklu prezentowane są najnowsze osiągnięcia z zakresu polskich nauk przyrodniczych.