Wydarzenia

23.112023

Kolejna praca doktorska obroniona

23 listopada 2023 roku odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Julii Rewers, zatrudnionej na stanowisku asystenta w Zakładzie Sejsmicznych Badań Litosfery. Komisja jednogłośnie głosowała za przyjęciem obrony i nadaniem stopnia doktora.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu obrony i nadaniu stopnia doktora.

Rozprawa Analiza struktury i anizotropii górnego płaszcza pod Sudetami na podstawie danych z pasywnego eksperymentu sejsmicznego „AniMaLS” (ang. Upper mantle structure and anisotropy beneath the Sudetes based on data from passive seismic experiment “AniMaLS”) została napisana pod kierunkiem dra hab. Piotra Środy. Recenzje przygotowali:

  • Prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski (PIG-PIB)
  • Prof. dr hab. Stanisław Mazur (ING PAN)
  • Prof. dr hab. Wacław Zuberek (UŚ)

Badania prowadzone przez doktorantkę dostarczają nowych informacji na temat struktury litosfery i astenosfery pod Sudetami. Dzięki tym badaniom możemy lepiej zrozumieć strukturę, ewolucję tektoniczną i geodynamikę północno-wschodnich waryscydów. Ponadto, badania nad płaszczem ziemskim dają nam informację o pochodzeniu i ewolucji struktur geologicznych obserwowanych na powierzchni Ziemi. 

Julia Rewers, zapytana o to, dlaczego jej badania są ważne i co z nich wynika, odpowiedziała: Badania głębokiego wnętrza Ziemi uważam za szczególnie interesujące i wbrew pozorom niezwykle ważne w kontekście zrozumienia genezy struktur geologicznych obserwowanych na jej powierzchni. To właśnie procesy zachodzące wewnątrz płaszcza ziemskiego napędzają tektonikę płyt. Nie można więc zrozumieć dynamiki warstw przypowierzchniowych bez rozszerzania zasięgu głębokościowego badań. Analiza rejestracji naturalnych trzęsień ziemi umożliwia nam badanie anizotropii sejsmicznej na różnej głębokości której parametry ściśle wiążą się z kierunkiem i stopniem deformacji ośrodka. Badając anizotropię i strukturę płaszcza ziemskiego pod południowo-zachodnią Polską, przyczyniamy się do lepszego zrozumienia przeszłych deformacji tektonicznych (w szczególności tych waryscyjskich), które odegrały główną rolę w ukształtowaniu się tego obszaru, ale także do lepszego zrozumienia aktualnych procesów zachodzących w płaszczu astenosferycznym, gdzie geometria przepływu jego materii (związanego z procesem konwekcji) ogólnie nadal nie jest jasna.

Natomiast jeśli chodzi o dalszą karierę naukową, doktorantka odpowiada: W przyszłości chciałabym doskonalić swoją wiedzę na temat znanych mi już metod badania głębokich struktur Ziemi, a także poznawać kolejne metody i badać nowe obszary zbliżające nas do lepszego zrozumienia procesów geodynamicznych pod Europą Środkową. Już za chwilę moja uwaga skupi się na następnym interesującym obszarze – regionie karpackim, w ramach projektu PACASE (Pannonian-Carpathian-Alpine Seismic Experiment).

Zachęcamy do zapoznania się z pracą doktorską Julii, dostępną na stronie: Julia Rewers - Doktoraty - Nadawanie Stopni Naukowych - BIP - IGF PAN

Serdeczne gratulacje!