Administration Department

INŻ. RAFAŁ JASIŃSKI - head od department

tel.: +48 22 6915-796
e-mail:rjasinski@igf.edu.pl

TOMASZ JAROSZ

tel.: +48 22 6915-974

JANUSZ KAMIŃSKI

tel.: +48 22 6915-990

DANIEL KULIŃSKI

tel.: +48 22 6915-974
e-mail: daniel.kulinski@igf.edu.pl

MIROSŁAW OSENKOWSKI  

tel.:+48 22 6915-974

mgr. inż. MAŁGORZATA RUDNICKA

tel.: +48 22 6915-972
e-mail: mrudnicka@igf.edu.pl