dr Mateusz Moskalik

Assistant Professor

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 881, e-mail: mmosk@igf.edu.pl


Principal research domains:

 • sea-ice interaction

 • fjord sedimentology

 • polar oceanography

 • coastal erosion

 • passive and active acoustic

Academic degrees:

 • 2012 - PhD in Earth Sciences, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (thesis title: „Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)”)

 • 2005 - MSc in Physics, Uniwersytet Warszawski (thesis title „Propagacja fal sejsmicznych naturalnych trzęsień ziemi w rejonie marginalnej strefy szelfu Morza Barentsa w nawiązaniu do modeli skorupy ziemskiej w tym rejonie”)

Principal publications:

 • Herman A., Wojtysiak K., Moskalik M., 2018Wind wave variability in Hornsund fjord, west Spitsbergen, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 217, 96-109
 • Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W., 2018. Submarine geomorphology at the front of the retreating Hansbreen tidewater glacier, Hornsund fjord, southwest Spitsbergen. Journal of Maps,14(2), 123-134
 • Głowacki O., Deane GB., Moskalik M., 2018. The intensity, directionality, and statistics of underwater noise from melting icebergs. Geophysical Research Letters 45(9), 4105-4113
 • Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O., Wojtysiak K., Zagórski P., 2018. Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia, 60(4), 446-463
 • Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P. 2018., Morphological characterization of Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry. Polish Polar Research, 39(1), 99-125
 • Wojtysiak K., Herman A., Moskalik M., 2018. Wind wave climate of west Spitsbergen: seasonal variability and extreme events. Oceanologia, 60(3), 331-343
 • Grabiec M., Ignatiuk D., Jania JA., Moskalik M., Głowacki P., Błaszczyk M., Budzik T., Walczowski W. 2018., Coast formation in an Arctic area due to glacier surge and retreat: The Hornbreen–Hambergbreen case from Spistbergen. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 387-400
 • Głowacki O., Moskalik M., Deane GB., 2016. The impact of glacier meltwater on the underwater noise field in a glacial bay. Journal of Geophysical Research: Oceans, 121(12), 8455-8470
 • Głowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tęgowski J., Blondel P. 2015. Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen. Polish Polar Research, 36(4), 355-367
 • Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki MC., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Styszyńska A., Malczewski A. 2015. High Arctic coastal erosion: multidecadal (1960-2011) shoreline changes in Isbjornhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research 36(4), 369-390
 • Wegner C., Bennet KE., de Vernal A., Forwick M., Fritz M., Heikkila M., Lacka M., Lantuit H., Laska M., Moskalik M., Pawlowska J., Prominska A., Rachold V., Vonk JE., Werner K. 2015. Holocene state and fate of terrigenous material delivered to the Arctic Ocean. Polar Research 34, 24964

 • Staszek M., Moskalik M. 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences 7(1): 490-512

 • Glowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tegowski J., Blondel P. 2015. Underwater acoustic signatures of glacier calving. Geophysical Research Letters, 42(3), 804-812

 • Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. The glacial history of the Svalbard Archipelago from Late Vistulian to the present time/ Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 69(2): 27-52

 • Deane G.B., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Directionality of the ambient noise field in an Arctic, glacial bay. Journal of the Acoustical Society of America 136, EL350

 • Głowacki O., Moskalik M.. 2014. Application of passive hydroacoustics in the studies of sea-ice, icebergs and glaciers: issues, approaches and future needs. Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. pp.271-295

 • Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) 2014: Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 417 p. ISBN 978-3-319-07598-3

 • Deane G., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Measurements of the noise field directionality in an Arctic, glacial fjord. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.125-130

 • Tegowski J., Deane G., Blondel P., Glowacki O., Moskalik M. 2014. An acoustical study of gas bubbles escaping from melting growlers. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.137-142

 • Ojala A.E.K., Salonen V-P., Moskalik M., Kubischta F., Oinonen M. 2014. Holocene sedimentary environment of a High-Arctic fjord in Nordaustlandet, Svalbard. Polish Polar Research 35(1):73-98

 • Moskalik M., Błaszczyk M., Jania J. 2014. Statistical analysis of Brepollen bathymetry as a key to determine average depth on a glacier foreland. Geomorphology 206:262-270

 • Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M. 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morpohology based on bathymetric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia 56(1):59-84

 • Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska M. 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research 34(1):1-22

 • Moskalik M., Pastusiak T., Tęgowski J. 2012. Multibeam bathymetry and slopes stability of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Nordaustlandet. Marine Geodesy 35(4):389-398

 • Moskalik M., Bialik R.J. 2011. Statistical analysis of topography of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Svalbard. Rowinski P. (ed) 30th International School of Hydraulics 14-17.09.2010, Wiejce Palace, Skwierzyna, Poland. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental Methods in Hydraulic Research. pp.225-233

 • Tęgowski J., Nowak J., Moskalik M., Szefler K. 2011. Seabed classification from multibeam echosounder backscatter data using wavelet transformation and neural network approach. 4th International Conference and Exhibition – Underwater Acoustic Measurements (4th UAM) Technologies & Results, 20-24.06.2011, Kos, Greece. Proceedings Book, pp.1257-1264

 • Tęgowski J., Nowak J., Kruss A., Moskalik M., Gorska N., Szefler K. 2011. Acoustic studies of benthic habitats in South Baltic Sea using parametric signal processing technique for singlebeam and multibeam echosounders and side scan sonard data. ICES CM 2011/G:04

 • Czuba W., Grad M., Guterch A., Majdański M., Malinowski M., Mjelde R., Moskalik M., Środa P., Wilde-Piórko M., Nishimura Y. 2008. Seismic crustal structure along the deep transect Horsted’05, Svalbard. Polish Polar Research 29(3):279-290

Research projects:

 • NCN OPUS Nr 2013/09/B/ST10/04141 „Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu – analiza procesów, modelowanie i predykcja” (2014-2017)

 • NCN N N525 350038 „Opracowanie metody analizy sygnałów akustycznych i profili batymetrycznych w celu uzyskania wskaźnika zróżnicowania budowy dna zbiorników wodnych na przykładzie rejonu Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)” (2010-2011)

 • NCN OPUS nr: 2011/03/B/ST10/04275 „Zastosowanie dźwięków podwodnych do pasywnego monitoringu procesów cielenia się czoła Lodowca Hans, Fiord Hornsund, Spitsbergen” (2012-2015)

 • NCN SONATA BIS Wpływ recesji lodowców po Małej Epoce Lodowej na tempo akumulacji i pogrzebania węgla w fiordach subpolarnych (2014-2019)

 • Academy of Finland „QUAL – Quantifying climate variability since Late-glacial in Southern Svalbard” (2012-2016)

 • Polish Ministry of Science and Hiher Education nr. 111/IPY/2007/01 „Sejsmoakustyczne badania osadów w zbiornikach wodnych Murchinsonfjordu” i obsługa Projektu Specjalnego Nr 111/IPY/2007/01 „Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki określona na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie pomiędzy 3 MRG 1957-1958 a 4 MRP 2007-2009” (2007-2010)

 •  „Wielodyscyplinarne badania kopalnych i współczesnych osadów morskich i jeziornych rejonów polarnych jako źródło informacji o zmieniającym się klimacie i ewolucji biotycznej” w Naukowej Sieci Polarnej „Multidyscyplinarne badania geobiosystemów obszarów polarnych” (2007-2008)

 • 3 PO4E 005 25 „Wielkoskalowy model zmienności i różnorodności młodego środowiska peryglacjalno-morskiego Zatoki Białego Niedźwiedzia (Spitsbergen, Hornsund)” (2005-2007)

 • PBZ-KBN-108/PO4/2004 „Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktydzie” (2005)

 • 06/21/99 CELEBRATION 2000 (2000)

Honors & awards:

 • 2013 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską: Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)

 • 2012 Nagroda Dyrektora IGF PAN za wyróżnioną przez Radę Naukową IGF PAN rozprawę doktorską: Zróżnicowanie morfologiczne dna i akustyczna identyfikacja osadów dennych młodego środowiska peryglacjalno-morskiego w rejonie Brepollen (Hornsund, Spitsbergen)

 • 2012 Academy of Finland Personal Grant in project „QUAL – Quantifying climate variability since Late-glacial in Southern Svalbard"

 • 2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

 

Page update: 12.12.2018

 

 • Herman A., Wojtysiak K., Moskalik M., 2018Wind wave variability in Hornsund fjord, west Spitsbergen, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 217, 96-109
 • Ćwiąkała J., Moskalik M., Forwick M., Wojtysiak K., Giżejewski J., Szczuciński W., 2018. Submarine geomorphology at the front of the retreating Hansbreen tidewater glacier, Hornsund fjord, southwest Spitsbergen. Journal of Maps,14(2), 123-134
 • Głowacki O., Deane GB., Moskalik M., 2018. The intensity, directionality, and statistics of underwater noise from melting icebergs. Geophysical Research Letters 45(9), 4105-4113
 • Moskalik M., Ćwiąkała J., Szczuciński W., Dominiczak A., Głowacki O., Wojtysiak K., Zagórski P., 2018. Spatiotemporal changes in the concentration and composition of suspended particulate matter in front of Hansbreen, a tidewater glacier in Svalbard. Oceanologia, 60(4), 446-463
 • Moskalik M., Zagórski P., Łęczyński L., Ćwiąkała J., Demczuk P. 2018., Morphological characterization of Recherchefjorden (Bellsund, Svalbard) using marine geomorphometry. Polish Polar Research, 39(1), 99-125
 • Wojtysiak K., Herman A., Moskalik M., 2018. Wind wave climate of west Spitsbergen: seasonal variability and extreme events. Oceanologia, 60(3), 331-343
 • Grabiec M., Ignatiuk D., Jania JA., Moskalik M., Głowacki P., Błaszczyk M., Budzik T., Walczowski W. 2018., Coast formation in an Arctic area due to glacier surge and retreat: The Hornbreen–Hambergbreen case from Spistbergen. Earth Surface Processes and Landforms, 43, 387-400
 • Głowacki O., Moskalik M., Deane GB., 2016. The impact of glacier meltwater on the underwater noise field in a glacial bay. Journal of Geophysical Research: Oceans, 121(12), 8455-8470
 • Głowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tęgowski J., Blondel P. 2015. Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen. Polish Polar Research, 36(4), 355-367
 • Zagórski P., Rodzik J., Moskalik M., Strzelecki MC., Lim M., Błaszczyk M., Promińska A., Styszyńska A., Malczewski A. 2015. High Arctic coastal erosion: multidecadal (1960-2011) shoreline changes in Isbjornhamna (Hornsund, Svalbard). Polish Polar Research 36(4), 369-390
 • Wegner C., Bennet KE., de Vernal A., Forwick M., Fritz M., Heikkila M., Lacka M., Lantuit H., Laska M., Moskalik M., Pawlowska J., Prominska A., Rachold V., Vonk JE., Werner K. 2015. Holocene state and fate of terrigenous material delivered to the Arctic Ocean. Polar Research 34, 24964

 • Staszek M., Moskalik M. 2015. Contemporary sedimentation in the forefield of Hornbreen, Hornsund. Open Geosciences 7(1): 490-512

 • Glowacki O., Deane GB., Moskalik M., Tegowski J., Blondel P. 2015. Underwater acoustic signatures of glacier calving. Geophysical Research Letters, 42(3), 804-812

 • Ćwiąkała J., Moskalik M., Rodzik J., Zagórski P. 2014. The glacial history of the Svalbard Archipelago from Late Vistulian to the present time/ Historia zlodowacenia archipelagu Svalbard od późnego vistulianu do współczesności. Annales UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 69(2): 27-52

 • Deane G.B., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Directionality of the ambient noise field in an Arctic, glacial bay. Journal of the Acoustical Society of America 136, EL350

 • Głowacki O., Moskalik M.. 2014. Application of passive hydroacoustics in the studies of sea-ice, icebergs and glaciers: issues, approaches and future needs. Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. pp.271-295

 • Bialik R., Majdański M., Moskalik M. (ed.) 2014: Achievements, History and Challenges in Geophysics. 60th Anniversary of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences 417 p. ISBN 978-3-319-07598-3

 • Deane G., Glowacki O., Tegowski J., Moskalik M., Blondel P. 2014. Measurements of the noise field directionality in an Arctic, glacial fjord. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.125-130

 • Tegowski J., Deane G., Blondel P., Glowacki O., Moskalik M. 2014. An acoustical study of gas bubbles escaping from melting growlers. UA2014 - 2nd International Conference and Exhibition on Underwater Acoustics, 22-27.06.2014, Rhodes, Greece. Proceedings Book, pp.137-142

 • Ojala A.E.K., Salonen V-P., Moskalik M., Kubischta F., Oinonen M. 2014. Holocene sedimentary environment of a High-Arctic fjord in Nordaustlandet, Svalbard. Polish Polar Research 35(1):73-98

 • Moskalik M., Błaszczyk M., Jania J. 2014. Statistical analysis of Brepollen bathymetry as a key to determine average depth on a glacier foreland. Geomorphology 206:262-270

 • Moskalik M., Tęgowski J., Grabowiecki P., Żulichowska M. 2014. Principal Component and Cluster Analysis for determining diversification of bottom morpohology based on bathymetric profiles from Brepollen (Hornsund, Spitsbergen). Oceanologia 56(1):59-84

 • Moskalik M., Grabowiecki P., Tęgowski J., Żulichowska M. 2013. Bathymetry and geographical regionalization of Brepollen (Hornsund, Spitsbergen) based on bathymetric profiles interpolations. Polish Polar Research 34(1):1-22

 • Moskalik M., Pastusiak T., Tęgowski J. 2012. Multibeam bathymetry and slopes stability of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Nordaustlandet. Marine Geodesy 35(4):389-398

 • Moskalik M., Bialik R.J. 2011. Statistical analysis of topography of Isvika Bay, Murchisonfjorden, Svalbard. Rowinski P. (ed) 30th International School of Hydraulics 14-17.09.2010, Wiejce Palace, Skwierzyna, Poland. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Experimental Methods in Hydraulic Research. pp.225-233

 • Tęgowski J., Nowak J., Moskalik M., Szefler K. 2011. Seabed classification from multibeam echosounder backscatter data using wavelet transformation and neural network approach. 4th International Conference and Exhibition – Underwater Acoustic Measurements (4th UAM) Technologies & Results, 20-24.06.2011, Kos, Greece. Proceedings Book, pp.1257-1264

 • Tęgowski J., Nowak J., Kruss A., Moskalik M., Gorska N., Szefler K. 2011. Acoustic studies of benthic habitats in South Baltic Sea using parametric signal processing technique for singlebeam and multibeam echosounders and side scan sonard data. ICES CM 2011/G:04

 • Czuba W., Grad M., Guterch A., Majdański M., Malinowski M., Mjelde R., Moskalik M., Środa P., Wilde-Piórko M., Nishimura Y. 2008. Seismic crustal structure along the deep transect Horsted’05, Svalbard. Polish Polar Research 29(3):279-290