Staff

prof. dr hab. Zbigniew Czechowski - Head of the Department

tel. + 48 22 6915 683
email: zczech@igf.edu.pl

dr hab. Włodzimierz Bielski, prof. PAN

tel. + 48 22 6915 682
email: wbielski@igf.edu.pl

prof. dr hab. Wojciech Dębski

tel. + 48 22 6915 964
email: debski@igf.edu.pl

dr inż. Piotr Klejment

tel. + 48 22 6915 775
email: pklejment@igf.edu.pl

dr hab. Piotr Senatorski, prof. PAN

tel. + 48 22 6915 685
email: psenat@igf.edu.pl

dr Krzysztof Teisseyre

tel. + 48 22 6915 689
email: kt@igf.edu.pl