dr Bartłomiej Luks

Assistant Professor

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 894, e-mail: luks@igf.edu.pl


Principal research domains:

 • snow cover stratigraphy
 • snow cover spatial distribution
 • snow hydrology
 • climatology
 • glaciology

Academic degrees:

 • 2013 - PhD in Earth Sciences, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (thesis title: "Dynamika zamian pokrywy śnieżnej w rejonie południowo-zachodniego Spitsbergenu”)

 • 2005 - MSc in Environmental Protection, Uniwersytet Warszawski (thesis title: „Wpływ Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie na zanieczyszczenie i degradację pokrywy glebowej”)

Publications:

Research projects:

 • Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant "Spatial Distributions of Black Carbon and Mineral Dust in Air and Snow Surface Layers upon Svalbard Glaciers  BC-3D"

 • SIOS Pilot ACCESS & SESS „Snow Observation in Svalbard – SOS"

 • Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant „Community Coordinated Snow Study in Svalbard – C2S3"

 • Research Council of Norway SSF Svalbard Strategic Grant „Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites – SMACS”

 • NCBiR/PolarCLIMATE-2009/2-2/2010 „Sensitivity of Svalbard glacier to climate change – SVALGLAC”

 • IGF PAS young researchers grant nr. 500-10-15 „Uwarunkowania hydrodynamiczne i geomorfologiczne natlenienia rzek i transportu tlenu rozpuszczonego w systemie rzecznym”

 • Iuventus Plus „Struktura turbulencji oraz rozkład prędkości średniej przepływu nad dennymi formami rzecznymi: eksperymenty środowiskowe w zastosowaniach do analizy transportu sedymentu”

 • Polish Ministry of Science and Hiher Education nr. N N306 787940 „Dynamika procesów akumulacji i ablacji pokrywy śnieżnej”

 • Polish Ministry of Science and Hiher Education nr. 111/IPY/2007/01 „Zmienność wybranych elementów środowiska polarnego w Atlantyckim sektorze Arktyki określana na podstawie badań prowadzonych w trzech stacjach bazowych oraz na wybranych obszarach Svalbardu w okresie pomiędzy 3 MRG 1957–1958 a 4 MRP 2007–2009 – KINNVIKA”

 • Polish Ministry of Science and Hiher Education nr. 1173/IPY/2007/01/2 „Wpływ zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w troposferze na skład chemiczny opadów atmosferycznych i zmiany klimatu w Arktyce i Antarktyce – POLARCAT”

Memberships:

 • Scientific Board, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences

 • Association of Polar Early Career Scientist (APECS)

Honors & awards:

 • 2009 Mazowieckie Stypendium Doktoranckie na rok akademicki 2008/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

 

Page update:  2023.08.28