dr Agata Goździk

Kierownik projektów EDU-ARCTIC i ERIS

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 650

e-mail: gozdzik@igf.edu.pl


Wykształcenie:

  • 2007 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (praca pt.: "Pola prędkości turbulentnych w kanałach o złożonych przekrojach poprzecznych z drzewami”)

  • 2002 – magister geografii, specjalność geoekologia, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski (praca pt.: „Wpływ turystyki kajakowej na środowisko przyrodnicze Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego”)

  • 2002 – ukończenie 3-letniego Studium Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim

  • 2002 – uprawnienia nauczycielskie

Publikacje:

Projekty:

Nagrody i odznaczenia:

  • laureatka konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska organizowanego przez Fundację im. Nowickiego – 9-miesięczne stypendium na Politechnice w Brunszwiku w Niemczech

  • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za bardzo wysokie wyniki w nauce (2001/2002)

  • doktorat z wyróżnieniem

  • praca magisterska z wyróżnieniem

Certyfikaty:

  • certyfikat zarządzania projektami Prince 2 Foundation

 

 

 

Aktualizacja strony: 20.07.2016

Prowadzone projekty

  • chihe