Wydarzenia

23.072024
Zobacz wszystkie wydarzenia

Zakłady

Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego


Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego znajduje się nad zatoką Isbjørnhamna w fiordzie Hornsund. Placówka prowadzi całoroczne badania naukowe i jest najdalej wysuniętą na północ stałą polską instytucją naukową. Stacja zarządzana jest przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

                                                                                                                                                                         

więcej

Polska Stacja Antarktyczna im. A.B. Dobrowolskiego

Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego to stacja naukowa położona na Antarktydzie Wschodniej (Oaza Bungera, Ziemia Wilkesa – 66°16′29″S, 100°45′00″E). Stacja pozostaje w hibernacji, ale dzięki ostatnim postępom w rozwoju przyrządów pomiarowych, pozyskiwania danych naukowych i sieci telekomunikacyjnych, Instytut Geofizyki PAN podjął decyzję o rewitalizacji Stacji.

                                   

więcej