Wydarzenia

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zakłady

Gospodarka

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie geofizycznych badań naukowych nabiera coraz większego aplikacyjnego charakteru oraz  społeczno-gospodarczego znaczenia.  Dlatego też podejmujemy wszelkie starania, żeby sprostać nowym wyzwaniom.

                                                                                                                                                                         

więcej

Medal Instytutu Geofizyki PAN im. prof. Adama Dziewońskiego

Medal jest objęty honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przyznawany przez Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN, osobom, które szczególnie zasłużyły się dla Instytutu, po rekomendacji kandydatów przez  Kapitułę 

                                                                                                                                                          

więcej